Impact maken als organisatieadviesbureau in het sociaal domein

Geplaatst op 5 juli 2023

Impact maken als organisatieadviesbureau in het sociaal domein 

Gemeenten staan voor grote uitdagingen binnen het sociaal domein en in veel gevallen hebben zij niet de capaciteit om met al deze uitdagingen aan de slag te gaan. Daarmom gaan veel gemeenten extern op zoek naar hulp om grote vraagstukken in kaart te brengen en met oplossingen te komen. Maar hoe zorgt een organisatieadviesbureau ervoor dat zij impact maken, en daarmee dus duurzame verandering tot stand brengen? Je leest het in dit artikel.

Het sociaal domein

Het sociaal domein omvat alle werkzaamheden die vallen onder de volgende wetten: participatiewet, wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdwet, wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wet inburgering. Bij sommige gemeenten vormen zelfs alle taken op het gebied van zorg en ondersteuning van de burger onder het sociaal domein. Een hoop te doen dus! Binnen het sociaal domein wordt er nauw samengewerkt tussen verschillende disciplines. Het soepel laten verlopen van deze samenwerking en het overzicht houden van de betrokkenen is niet altijd even makkelijk, maar wel heel belangrijk om het verschil te kunnen maken. 

Impact maken

Impact maken, je hebt de term vast wel eens voorbij horen komen. Maar wat wordt er precies mee bedoeld en hoe realiseer je het? Met impact maken wordt er gedoeld op het realiseren van een stelselmatige verandering op de lange termijn. Het gaat dus niet alleen om het behalen van een bepaald resultaat, maar vooral dat dit resultaat een fundamentele verandering teweegbrengt. Binnen het sociaal domein betekent dit bijvoorbeeld dat kansenongelijkheid op zo’n manier wordt aangepakt dat op dit op de lange termijn lijdt tot gelijke kansen voor alle kinderen in de gemeente én dat de gemeente dit zelf kan voortzetten. 

 

Om impact te maken moet allereerst scherp voor ogen worden genomen wat de ambities zijn. Een duidelijk doel om naar toe te werken maakt het makkelijker om de stappen in het proces vorm te geven. Tijdens het proces wordt er resultaatgericht gewerkt. Er wordt niet alleen een einddoel opgesteld maar ook tussendoelen, om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Belangrijk bij doelgericht werken is dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. De eerste stap is dus altijd om met de betrokkenen samen te kijken wat voor verandering er tot stand moet worden gebracht, hoe men het proces hiernaartoe voor zich ziet en wie daarbij welke rol aanneemt. 

Organisatieadviesbureau Goed geschud

Wil je met jouw gemeente ook impact maken binnen het sociaal domein? Goed geschud staat te springen om met jullie aan de slag te gaan. Binnen het sociaal domein hebben zij ervaring in het begeleiden van diverse projecten. Zo begeleiden ze de Gemeente Den Bosch om met verschillende partijen te werken aan gelijke kansen en hebben ze de gemeente Almere geholpen bij het aanpakken van jeugdwerkloosheid. Hierbij houdt Goed geschud altijd het belangrijkste doel voor ogen: opschudding veroorzaken en organisaties in beweging brengen. Goed geschud kan het hele proces begeleiden van het opzetten van een project, de uitvoering en de evaluatie ervan. Wil je meer informatie over hoe Goed geschud impact maakt? Neem contact met ze op via de website: www.goedgeschud.nl 

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest