Arjan Clijsen

Senior adviseur KPC Groep

Website: KPC Groep
LinkedIn profiel Arjan Clijsen

Aanpak

Arjan Clijsen begeleidt regio’s, samenwerkingsverbanden, scholen en leraren bij het uitwerken en implementeren van passend onderwijs. Vraagstukken rondom passend onderwijs worden integraal opgepakt, met als uitgangspunt dat de leraar er in het primaire proces van profiteert. Arjan is vanaf 2001 werkzaam bij KPC Groep in zowel primair, voortgezet als speciaal onderwijs.

Expertise

- Handelingsgericht werken (1-zorgroute en zorgroutes in VO)
- Speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
- Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
- Implementatie van leerlijnen lezen, taal en rekenen
- Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen

Publicaties

Clijsen, A. e.a. (2011). Draaiboek invoering 1-zorgroute in een samenwerkingsverband primair onderwijs.
Clijsen, A. e.a. (2011). Draaiboek onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. Onderwijs passend maken.
Clijsen, A. e.a. (2011). Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. Naar handelingsgericht werken.
Clijsen, A. & Verschuren, M. (2007). Arrangement meten van inhoud. Speciaal Rekenen.
Clijsen, A. e.a. (2007). Protocol overgang leerlingen met autisme van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs.
Clijsen, A. & Leenders, Y. (2006). Leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs.  's-Hertogenbosch: KPC Groep

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

HGW samenhang OGW
Samenhang OGW en HGW
Arjan Clijsen
Clusteren van leerlingen
Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Arjan Clijsen
Cyclus HGW
De cyclus handelingsgericht werken en de praktische uitvoering daarvan
Arjan Clijsen
Signaleren
Signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben
Arjan Clijsen
Inleiding
Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs
Arjan Clijsen
Onderwijszorgroute
Korte schets van een onderwijszorgroute
Arjan Clijsen
Onderwijsbehoeften
Het benoemen van vakoverstijgende en vakspecifieke onderwijsbehoeften.
Arjan Clijsen
Groepsplan
Opstellen van het groepsplan
Arjan Clijsen
Groepsbesprekingen
Groepsbesprekingen: concrete suggesties voor de komende periode.
Arjan Clijsen
Overgangen
Overgangen in de schoolloopbaan van leerlingen, cruciaal voor onderwijszorg
Arjan Clijsen
Uitvoeren groepsplan
Uitvoeren en evalueren van het groepsplan, de volgende stap
Arjan Clijsen

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest