Leerstijl

De leerstijl is de wijze waarop geleerd wordt. Dit is per persoon verschillend. Vermunt omschrijft het begrip leerstijl als: ‘een samenhangend geheel van leerstrategieën, leermodellen en leeroriëntatie, dat kenmerkend is voor een lerende in een bepaalde periode’.

Vermunt onderscheidt vier leerstijlen: 
- De betekenisvolle leerstijl. Een leerling met deze stijl is op zoek naar inzicht en samenhang.
- De toepassingsgerichte leerstijl. Een leerling met deze stijl concretiseert veel en zoekt voorbeelden.
- De reproductiegerichte leerstijl. Een leerling met deze stijl doet alles stapsgewijs. Hij herhaalt en memoriseert veel.
- De ongerichte leerstijl. In dit geval weet de leerling niet op welke manier hij leert. Deze leerlingen zijn vaak stuurloos en nauwelijks in staat om zelfstandig te studeren.
 
Ook Kolb heeft vier leerstijlen benoemd:
- De divergente leerstijl. Een leerling met deze stijl is een beschouwer. Hij heeft een rijk voorstellingsvermogen, veel fantasie en creativiteit.
- De assimilerende leerstijl. Een leerling met deze stijl is een denker. Hij zoekt naar samenhang.
- De convergente leerstijl. Een leerling met deze stijl is een beslisser. Hij werkt planmatig.
- De uitvoerende leerstijl. Een leerling met deze stijl is een doener. Hij is praktisch ingesteld.

Gerelateerd

Hoe kinderen leren
Hoe kinderen leren: intelligentie - leerprocessen - leerstijlen
Arja Kerpel
Zelfstandig werken
Vijf punten bij het zelfstandig werken
Jos Cp
Krachtig anders leren
Krachtig anders leren - Kernvisie methode
Arja Kerpel