Vrijeschool-onderwijs

Vrijeschool-onderwijs is het onderwijsconcept dat uitgaat van de intrinsieke ontwikkeling van het kind, dat wil zeggen: de drang van het kind om te ontwikkelen. Bij dit concept staat de mens centraal, als individu en sociaal wezen.

De gedachte achter dit onderwijs is dat de maatschappij in drie groepen in te delen is: het geestesleven, het rechtsleven en het economische leven. Bij het geestesleven horen religie, wetenschap, kunsten, en opvoeding. Dit moet zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, los van het rechtsleven en het economische leven.

De nadruk ligt niet op de intellectuele kant van het onderwijs, vakken als beeldende vorming en muziek zijn net zo belangrijk. Een gevolg hiervan is dat leerlingen van Vrije scholen doorgaans kunstzinniger zijn, maar op kennisgebied achterlopen. Bij het Vrijeschoolonderwijs is het kleuter- basis- en voortgezet onderwijs samengevoegd. Het is dus mogelijk om op een Vrije school een VWO-diploma, Havodiploma of diploma voor VMBO-t te halen. De grondlegger van dit concept is Rudolf Steiner, vandaar dat dit onderwijs ook wel Steineronderwijs genoemd wordt.Gerelateerd

Hoe kinderen leren
Hoe kinderen leren: intelligentie - leerprocessen - leerstijlen
Arja Kerpel