Mathilde Tempelman-Lam

Beleidsadviseur onderwijs

Website: Vorm is Onderwijs
LinkedIn profiel Mathilde Tempelman-Lam

Opleiding

In 2020 studeerde Mathilde cum laude af aan de Master Identiteit, Ethiek en Samenleving aan de Theologische Universiteit Kampen. Tijdens deze master, gericht op beleid en bestuur, deed ze onderzoek naar de doorwerking van waarden in de schoolorganisatie. Daarnaast verdiepte ze zich in diverse onderwerpen op het snijvlak van onderwijs, ethiek en samenlevingsvraagstukken, zoals vorming, onderwijsvrijheid en burgerschap. 
 
Over haar onderzoek naar de macht van vormen en structuren in de schoolorganisatie, de waarden die daar vanuit gaan en de botsingen die dat oplevert met de waarden die de organisatie nastreeft, schrijft ze voor Wij-leren een serie artikelen. 
 
Loopbaan
 
Mathilde werkte als beleidsadviseur en projectleider bij een school voor voortgezet onderwijs. In die functie hield ze zich bezig met de doorwerking van levensbeschouwelijke identiteit in de onderwijspraktijk, werkte ze mee aan de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept op basis van waarden en gaf ze leiding aan een projectgroep gericht op brede vorming. Inmiddels werkt Mathilde als zelfstandig adviseur en projectleider voor diverse organisaties, zo begeleidt ze een leernetwerk burgerschap in opdracht van de VO-Raad en geeft ze leiding aan een programma van onderwijs en gemeente om te komen tot nieuwe vormen van verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. 
 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Passend inclusief?
Normaliteit en andere afwijkingen
Mathilde Tempelman-Lam
Onderwijsinspectie in gesprek
Podcast: We bemoeien ons nergens mee, tenzij...
Mathilde Tempelman-Lam
Inclusief onderwijs
Passend inclusief?
Mathilde Tempelman-Lam
De invloed van classificatie op het onderwijs
Wat zegt classificatie?
Mathilde Tempelman-Lam
De macht van het rooster
Moet onderwijs efficiënt zijn?
Mathilde Tempelman-Lam
Groeperingsvorm als machtige structuur
Hoe vormt de groep? Groeperingsvorm is een keuze vanuit visie
Mathilde Tempelman-Lam
Visie op kernwaarden en structuren van macht
Wie heeft de macht in de school?
Mathilde Tempelman-Lam
Mathilde Tempelman-Lam
Mathilde Tempelman-Lam
Mathilde Tempelman-Lam

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest