Korstiaan Karels

Onderwijsadviseur en rekenexpert

Website: Viatora.nl
LinkedIn profiel Korstiaan Karels

Onderwijs is ‘jezelf overbodig maken’ en ‘eigenaarschap is de kern van de verandering’.

Korstiaan Karels werkt als zelfstandig onderwijsadviseur in het brede veld van schoolontwikkeling en zoekt de verbinding van didactiek en pedagogiek. Daarnaast is hij als redacteur van wij-leren.nl betrokken bij het contentbeheer van dit onderwijskundige kennisplatform.

Korstiaan begon zijn loopbaan als leerkracht en volgde de Master Onderwijskunde op de Open Universiteit (2012) Hij heeft zich o.a. verder gespecialiseerd in de didactiek van rekenen en taal. In zijn werk is hij betrokken bij diverse projecten rondom de vormgeving van passend onderwijs. Op het thema groepsdynamiek en pedagogisch klimaat verzorgt hij trainingen, waarbij ervaringsleren centraal staat. Als beleidsmedewerker voor een groep S(B)O-scholen adviseert hij bestuurders over meer en betere samenwerking, zowel onderling als met jeugdhulp en het regulier onderwijs.

Sinds 2017 is Korstiaan gecertificeerd trainer PCM. Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties te verbeteren. PCM verbetert communicatie, brengt meer plezier in het werk en draagt bij aan optimale leerresultaten.

De ervaring als leerkracht, (intern) begeleider en (pleeg)ouder draagt eraan bij dat er veel begrip is voor complexe situaties. De begeleiding en advisering wordt gekenmerkt door realistische nuchterheid en oog voor integraliteit. Theoretische diepgang wordt voortdurend gespiegeld aan de praktijk. Dit levert bruikbare adviezen op in de begeleiding van besturen, scholen en leerkrachten. 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Het proces om een rekenmethode te kiezen
Zo pak je het keuzeproces voor een nieuwe rekenmethode aan
Korstiaan Karels
Criteria methode rekenen
Criteria keuzeproces methode rekenen
Korstiaan Karels
Effectief rekenonderwijs
Effectief Rekenonderwijs op de basisschool
Korstiaan Karels
De Ringaanpak
De Ringaanpak - Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas
Korstiaan Karels
Voorkomen van rekenproblemen
Voorkomen van rekenproblemen - protocol dyscalculie
Korstiaan Karels
Rekenproces in de rekenles
Het rekenproces in de rekenles - protocol ERWD
Korstiaan Karels
Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Korstiaan Karels
Singapore rekenen
Singapore Rekenen - Rekenwonders
Korstiaan Karels
Communicatie ouders
Professioneel communiceren met ouders
Korstiaan Karels
Professioneel leren
Heeft nascholing zin? Tien principes voor succesvolle professionalisering
Korstiaan Karels
OPP als groeimodel
Het Ontwikkelingsperspectief als groeimodel
Korstiaan Karels
Het lerarenregister
Het lerarenregister - instrument voor een professionele beroepsgroep
Korstiaan Karels

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest