Joost van der Horst

Adviseur, onderwijsontwikkelaar, afstudeerspecialist, docent en trainer.

Website: Joost weet raad
LinkedIn profiel Joost van der Horst

Ik verbind me al 35 jaar aan de vraag wat een plezierig en effectief leerklimaat vraagt van een organisatie en van mezelf. Het motiveert me als ik mensen kan helpen krachtiger te worden in werk en ontwikkeling. Dat kan door de organisatie als leeromgeving effectiever en plezieriger te maken. Het creëren van ruimte om te leren ervaar ik als een krachtig en betekenisvol vertrekpunt voor motivatie, verandering en innovatie. Medewerkers, studenten en organisaties help ik hun lerend vermogen te versterken.
 • Ik werkte bij diverse opleidingen van HvA en Inholland, waaronder Creative Business, Communicatie, Bedrijfskunde, Business Innovation, Leisure Management, Tourism Management, Facility Management, MER en CE. Ook was ik werkzaam in het voortgezet onderwijs.
   
 • Ik droeg daarin bij aan de opzet, de review en de uitvoering van vele onderwijsprogramma’s, onderwijseenheden en afstudeerprogramma’s.
   
 • Ik verzorgde onder meer trainingen en workshops over integraal toetsen en deed onderzoek naar de implementatie en borging daarvan.
   
 • Ik was lid van toetscommissies, examencommissies, ontwikkelteams, medezeggenschapsraden en vele andere werkgroepen.
   
 • Ik werkte in de werving & selectiebranche en in de detacheringsbranche.
Wat neem ik mee:
 • 35 jaar ervaring als adviseur, onderwijsontwikkelaar, afstudeerspecialist, docent en trainer. 
 • Ervaring en inzicht in veranderkundige aspecten van (onderwijskundige) interventies.
 • Altijd oog voor creatieve, motiverende en innoverende oplossingen.
 • Inlevende, onafhankelijke, inzichtgevende en verbindende werkwijze.
 • Ik kom graag langs om te onderzoeken welke belemmeringen een plezierig en effectief leerklimaat in de weg staan: 
 • Ik verken met het team oorzaken van belemmeringen van een effectief en plezierig leerklimaat.
 • Ik draag bij aan het erkennen van deze belemmeringen door gemeenschappelijke analyse.
 • Ik help het team met het vaststellen van de doelen van mogelijke interventies.
 • Ik help interventies te faseren.
 • Ik ondersteun het team bij de ontwikkeling en uitvoering van interventies.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Beroepsauthentiek toetsen vermindert toetsdruk
Beroepsauthentiek toetsen vermindert toetsdruk en conditionering op cijfers
Joost van der Horst
Belemmeringen prettig leerklimaat hoger onderwijs
Belemmeringen voor effectief en plezierig leerklimaat in het hoger onderwijs
Joost van der Horst
Integraal toetsen maakt hoger onderwijs waardevoller
Integraal toetsen maakt hoger onderwijs waardevoller
Joost van der Horst
Joost van der Horst
Joost van der Horst - adviseur, onderwijsontwikkelaar, docent en trainer
Joost van der Horst

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest