Elena Carmona van Loon

orthopedagoog-generalist

Website: Carmona ontwikkeling
LinkedIn profiel Elena Carmona van Loon

Werkzaamheden

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog-generalist is 22 jaar behandelaar en onderzoekster en is de laatste  15 jaar met veel plezier werkzaam in het PO, VO en MBO onderwijs.  Ze geeft trainingen regie versterkend handelen aan onderwijsprofessionals maar ze staat zelf ook af en toe voor de klas.

Publicatie

In mei 2016 is haar eerste boek bij SWP uitgekomen:  

Regie versterken in het onderwijs; worden wie je bent. Regie versterken op school! Hoe doe je dat?

Visie

Leraren kunnen leerlingen leren zelfvertrouwen te ontwikkelen, hen leren anders over zichzelf te denken en ze helpen te ontdekken wie ze (willen) zijn. Het beste instrument ben je als leraar zelf! En daarom zijn leraren zo belangrijk.

Alle leerlingen ontwikkelen zich anders. Waarom is dat zo en hoe kan je ervoor zorgen dat jouw leerlingen belangrijke vaardigheden, zelfverantwoordelijkheid en het vermogen om relaties aan te gaan zo goed mogelijk ontwikkelen? 

Regiefuncties zorgen ervoor dat leerlingen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag en leerproces. Hierdoor leren leerlingen zichzelf kennen, ervaren ze dat ze keuzes hebben en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ze hangen dan ook samen met de ontwikkeling van de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden!

Aan de hand van 5 bouwstenen van een zinvolle relatie is de leraar van invloed op de ontwikkeling van de ander en die zogenaamde regiefuncties. Deze werkwijze maakt goed en passend onderwijs in de klas mogelijk! Regie versterkend handelen is een manier om zowel leerlingen als leraren regie te geven en de professionele houding en het plezier van leraren te versterken!

Bekijk hier een korte uitleg over regieversterkend handelen. 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Het recht er iets van te maken
Het recht er iets van te maken Jouw rol en positie in een systeem
Elena Carmona van Loon
De basishouding van de docent in de ontwikkeling van de leerling
Leerlingen zien en laten zien wat je van ze verwacht
Elena Carmona van Loon
Regieversterkend leiderschap - inleiding
Het onderwijs wil door! Regieversterkend onderwijs
Elena Carmona van Loon
Samenwerken van school en jeugdzorg
Onderwijs en jeugdzorg hebben elkaar nodig!
Elena Carmona van Loon
Leidinggeven professies samenwerken
It takes a village to raise a child.
Elena Carmona van Loon
Relatie inzetten
Regie versterken in het onderwijs; een basishouding!
Elena Carmona van Loon
Veilige school
Een veilige school. Veiligheid in 5 stappen.
Elena Carmona van Loon
Onderwijswaarden
Oud en Nieuw - over de waarde van waarden in het onderwijs
Elena Carmona van Loon
Toelaatbaarheid
Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen.
Elena Carmona van Loon
Elena Carmona van Loon
Elena Carmona van Loon
Elena Carmona van Loon

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest