Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken is een werkwijze waarbij je jezelf laat sturen vanuit de oplossing en niet vanuit het probleem. Dat geldt niet alleen voor de leerkracht, maar het is toepasbaar voor iedereen die bij de school betrokken is. Een van de basisregels is: als iets werkt, blijf het dan doen en doe er meer mee. Voor een oplossingsgerichte leerkracht geldt de spreuk: ‘een goede werkrelatie is de motor voor verandering’. Het geven van complimenten neemt een belangrijke plaats in bij oplossingsgericht werken.