Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is de ambtenaar in de gemeente die toezicht houdt op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente moet minstens één leerplichtambtenaar hebben. Bij overtreding van de Leerplichtwet maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. De Officier van Justitie bepaalt dan of er strafvervolging komt.  Als ouders een vrijstelling van de Leerplichtwet willen aanvragen, dan moeten zij dat bij de leerplichtambtenaar doen. 

Gerelateerd

Keurmerk ouderbetrokkenheid
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VO
Ouderbetrokkenheid in het Voortgezet Onderwijs
Peter de Vries
Hechting en adoptie
Adoptiekinderen bij start op basisschool extra kwetsbaar
Marion van Olst
Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren
Wijnand Gijzen