Achterstandsleerlingen / risicoleerlingen

Achterstandsleerlingen zijn leerlingen in het basisonderwijs, die tot een achterstandscategorie behoren. Er wordt ook wel gesproken van risicoleerlingen. Kinderen vallen in deze categorie als hun ouders laag opgeleid zijn. Het Ministerie van OC&W geeft voor deze leerlingen een hogere vergoeding aan scholen.

Om te bepalen hoeveel geld basisscholen van de overheid krijgen, krijgt elke leerling een gewicht toegekend. Aan risicoleerlingen c.q. achterstandsleerlingen wordt een extra gewicht toegekend, zodat een school die deze kinderen onderwijst, meer geld krijgt. Deze financiële toelage is dus niet gebaseerd op de intelligentie van het kind zelf, maar op het opleidingsniveau van de ouders.

Gerelateerd

Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Zorg voor het kind
Zorg voor het kind: passend onderwijs - onderwijsbehoeften
Arja Kerpel
Taalachterstand
Taalachterstand
Sieneke Goorhuis
Hoge verwachtingen
Verwachtingen van kinderen? Leer van het Rosenthaleffect!
Marcel Schmeier
Data analyse
Big Data en leesplezier
Dick van der Wateren
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Achterstand autochtone doelgroepleerlingen
De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen
Ouderlijk opleidingsniveau
Ouderlijk opleidingsniveau en onderwijsachterstanden van kinderen
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
Prestaties en etniciteit
Motivatie bij verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
Interactief taalonderwijs
Interactief taalonderwijs voor achterstandsleerlingen
Onderwijsachterstandenbeleid
Effecten van beleidsontwikkelingen in het onderwijsachterstandenbeleid
Meertalige contexten
Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico leerlingen in meertalige contexten; een verhaal van drie steden
Geletterdheid adolescente risicoleerlingen
Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen
Beleid onderwijsachterstanden PO
Beleid onderwijsachterstanden in primair onderwijs – reviewstudie