Visie en richtinggevend beleid opstellen

Geplaatst op 3 mei 2019

Uw vraag

U heeft de afgelopen jaren van alles gedaan om het onderwijs op uw school te verbeteren. Maar toch is de rode draad niet zo helder. De vraag leeft: welke kant willen we nu precies op met onze school? Wat is voor onze school de volgende stap?

'Is de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven in lijn met ons gezamenlijke verlangen?'

Onze werkwijze

Tijdens een studiedag denken we als team allereerst na over het waarom van ons onderwijs. Wat willen we eigenlijk bij de leerlingen zien als zij de school verlaten? Welke kennis, houding en vaardigheden willen wij hen bijgebracht hebben in de schoolperiode? De uitkomst van dit proces is het gezamenlijke verlangen.
 
Vervolgens krijgen we een richtinggevend kader aangereikt. We krijgen hierdoor zicht op de onderwijskundige stromingen en hoe die zich tot elkaar verhouden. Veel puzzelstukken vallen op hun plek en we gaan de actuele onderwijskundige discussies doorzien.
 
Daarna gaan we aan de slag met de beelden die we hebben bij kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs. Wat zijn belangrijke elementen hiervan en praten we eigenlijk wel over hetzelfde? Dit verloopt middels een interactief proces waarbij kennis wordt aangereikt en er in wisselende groepen wordt nagedacht over enkele belangrijke aspecten van het onderwijs.
 
We reflecteren aan de hand van concrete voorbeelden op de huidige positie die we als school innemen en waar wij idealiter uit zouden willen komen. 
 
Daarna analyseren we wat voor onze school de eerste stappen zouden kunnen zijn en middels welk vak we hieraan werken. We maken een globale planning voor de komende periode. Dit kan meteen dienen als inhoud van het schoolplan voor de komende jaren.

Extra mogelijkheden

Visualisatie
Een van onze collega's kan eventueel een mooie visualisatie maken van de opbrengst van deze studiedag. De meerjarenplanning blijft daarmee beter op het netvlies bij het team en kan een mooie plek in de school krijgen.
 
Teambuilding
Deze studiedag leent zich erg goed om te combineren met teambuildingsactiviteiten. Wij hebben hiervoor een samenwerking met HUMUS in Onderwijs. De onderwijsinhoudelijke onderdelen worden dan afgewisseld met activiteiten in de buitenlucht die inzicht geven in de teamdynamiek. Er is dan een professionele trainer aanwezig om deze activeiten te begeleiden. Het aanbod is hier beschreven: Naar buiten! Visie bepalen en teamontwikkeling in één.

De investering

  • Een studiedag met het hele team
  • Optie: visuele weergave van de meerjarenplanning
  • Optie: teambuildingsactiviteiten

De voorwaarden

Dit proces kan met elk schoolteam uitgevoerd worden. Er zijn geen specifieke voorwaarden aan verbonden.

Contact

Heeft u interesse in dit begeleidingsaanbod of heeft u er vragen over? Neem contact met ons op via machiel[at]wij-leren.nl.

Meer informatie

En gedetailleerde beschrijving van het proces treft u aan in het artikel 'Zo maak je richtinggevend beleid voor je school'.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Visie en natuurdag
Naar buiten! Visie bepalen en teamontwikkeling in één
redactie
Kindgericht onderwijs
Op weg naar kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs
redactie
Is de school op koers? Definieer waarden, deel verlangens en stel doelen.
Op koers? Waarden, ambities, verlangens en doelen.
Henk Galenkamp


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest