Naar buiten! Visie bepalen en teamontwikkeling in één

Geplaatst op 13 mei 2019

Uw vraag

U wilt op een activerende manier aan de slag met de visie voor de komende jaren. U heeft op zich van alles gedaan om het onderwijs op uw school te verbeteren. Maar toch is de rode draad niet zo helder. De vraag leeft: welke kant willen we nu precies op met onze school? Wat is voor onze school de volgende stap?
 
U realiseert zich dat dit typisch een proces is dat zich erg goed leent om op een locatie buiten de school vorm te geven.

Onze werkwijze

Tijdens een studiedag 'op de hei' denken we als team allereerst na over het waarom van ons onderwijs. Wat willen we eigenlijk bij de leerlingen zien als zij de school verlaten? Welke kennis, houding en vaardigheden willen wij hen bijgebracht hebben in de schoolperiode? De uitkomst van dit proces is het gezamenlijke verlangen.
 
Dan is het tijd voor een actieve opdracht in de buitenlucht. We doen een teamactiviteit die aansluit op ons gezamenlijke verlangen.
 
Visie - dag in de natuur
 
Vervolgens krijgen we een richtinggevend kader aangereikt. We krijgen hierdoor zicht op de onderwijskundige stromingen en hoe die zich tot elkaar verhouden. Veel puzzelstukken vallen op hun plek en we gaan de actuele onderwijskundige discussies doorzien.
 
Daarna gaan we een activiteit doen waarbij de teamdynamiek belangrijk is en inzichtelijk wordt. Belangrijk, want bij schoolontwikkeling zijn we afhankelijk van elkaar en is een goede samenwerking cruciaal.
 
Na een heerlijke lunch in de buitenlucht gaan we aan de slag met de beelden die we hebben bij kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs. Wat zijn belangrijke elementen hiervan en praten we eigenlijk wel over hetzelfde? Dit verloopt middels een interactief proces waarbij kennis wordt aangereikt en er in wisselende groepen wordt nagedacht over enkele belangrijke aspecten van het onderwijs.
 
 
We gaan vervolgens in twee groepen uiteen om een opdracht te doen die de verschillende talenten van teamleden naar boven haalt. Hoe benutten we deze talenten in het gezamenlijke proces?
 
We reflecteren aan de hand van concrete voorbeelden op de huidige positie die we als school innemen als het gaat om kindgericht onderwijs en waar wij idealiter uit zouden willen komen. 
 
We doen dan een opdracht die inzichtelijk maakt hoe we als team omgaan met herkenningspunten in het veld. En wat betekent dit vervolgens voor inhoudelijke wegwijzers die we met elkaar afspreken rond schoolontwikkeling?
 
Visie ontwikkelen in de natuur
 
Daarna analyseren we wat voor onze school de eerste stappen zouden kunnen zijn en middels welk vak we hieraan werken. We maken een globale planning voor de komende periode. Dit kan meteen dienen als inhoud van het schoolplan voor de komende jaren.
 
We sluiten af met een opdracht waarbij we aan elkaar het geleerde van vandaag duidelijk maken middels een fysieke metafoor.

Extra mogelijkheden

Visualisatie
Een van onze collega's kan eventueel een mooie visualisatie maken van de opbrengst van deze studiedag. De meerjarenplanning blijft daarmee beter op het netvlies bij het team en kan een mooie plek in de school krijgen.

De investering

  • Een studiedag met het hele team waarbij twee trainers aanwezig zijn.
  • Optie: visuele weergave van de meerjarenplanning

De voorwaarden

Dit proces kan met elk schoolteam uitgevoerd worden. Er zijn geen specifieke voorwaarden aan verbonden.

Contact

Heeft u interesse in dit begeleidingsaanbod of heeft u er vragen over? Neem contact met ons op via machiel[at]wij-leren.nl.

Meer informatie

Deze dag verzorgt Wij-leren.nl schoolontwikkeling in samenwerking met Humus in Onderwijs.

En gedetailleerde beschrijving van het visieproces treft u aan in het artikel 'Zo maak je richtinggevend beleid voor je school'.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Kindgericht onderwijs
Op weg naar kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs
redactie
Visie en richtinggevend beleid
Visie en richtinggevend beleid opstellen
redactie
Is de school op koers? Definieer waarden, deel verlangens en stel doelen.
Op koers? Waarden, ambities, verlangens en doelen.
Henk Galenkamp

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest