Martie de Pater

Rekenspecialist en onderwijsadviseur

Website: De Pater Onderwijsadvies
LinkedIn profiel Martie de Pater

Ervaring

Na haar studie Pabo aan de Christelijke Hogeschool (CHE) in Ede studeerde Martie de Pater onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit (VU)  in Amsterdam. Gedurende die periode was zij ook werkzaam als leraar in het basisonderwijs.

Na haar studie is Martie korte tijd verbonden geweest aan de VU als onderzoeker. Van 2009 tot 2015 was zij werkzaam als onderwijsadviseur en rekenspecialist bij Centraal Nederland. In 2015 is Martie gestart als zelfstandig onderwijsadviseur.

Werkzaamheden

Martie begeleidt basisscholen op het gebied van (begrijpend)lezen, spelling, woordenschat en rekenen. Dit kan zijn in de vorm van teambijeenkomsten, studiedagen, colleges, individuele coaching, etc. over deze vakgebieden maar ook toegespitst op handelingsgericht en opbrengstgericht werken Daarnaast verleent Martie medewerking aan landelijk (reken)onderzoek en rekenprojecten.

Verbinding

In haar werk als adviseur is verbinding van groot belang. Dit komt tot uiting in
• het ondersteunen van scholen in het verbinden van theorie naar dagelijkse praktijk;
• het verbinden van de verschillende lagen binnen de school, zodat (verander)trajecten ook écht leiden tot resultaat;
• het verbinden van op de school aanwezige kennis en vaardigheden met expertise van de trainer, zodat haar aanwezigheid ook echt een zichtbare meerwaarde heeft voor de school.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Loslaten van een lesmethode is moeilijk maar de moeite waard
Loslaten: waarom is dat zo moeilijk?
Martie de Pater
Tips voor differentiatie in woordenschatonderwijs
Differentiëren binnen woordenschatonderwijs
Martie de Pater
Leerlijn rekenen
Leerlijn rekenen - Wie kan delen, kan vermenigvuldigen
Martie de Pater
Tafels leren
Leren vermenigvuldigen: meer dan tafels leren!
Martie de Pater
Kleine scholen
Hoe een kleine school kan overleven
Martie de Pater
Citotoets rekenen groep 1 2
Spelen of Toetsen - kansen voor wiskundige ontwikkeling
Martie de Pater
Woordenschat differentiatie
Differentiëren binnen woordenschatonderwijs
Martie de Pater
Leerlijnen de baas
De leerlijnen de baas
Martie de Pater

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest