Gerard Melis

Orthopedagoog/gz-psycholoog, onderwijsadviseur en ontwikkelaar

Website: Boom Test Uitgevers
LinkedIn profiel Gerard Melis

Gerard Melis (1949) (orthopedagoog-generalist/gz-psycholoog) heeft zich in zijn werkzaamheden, opleidingen en ontwikkeling in belangrijke mate laten leiden door zijn ervaringen tijdens zijn onderwijzersopleiding aan de Kweekschool te Steenwijkerwold. Tijdens die opleiding, de kweek- en hospiteerperiodes, raakte hij gegrepen door kinderen bij wie de ontwikkeling van het schoolse leren niet – als ware het – ‘vanzelf’ verliep; kinderen bij wie het leren zich niet ontwikkelde ondanks maar juist dankzij de leerkracht en de interventies die gerealiseerd werden.
 
Wat te doen als de gebruikelijke methodeaanpak onvoldoende effect blijkt te hebben en je getrokken wordt naar een mysterieuze zoektocht naar het Wat, Hoe en Waarom in de interactie tussen kind en onderwijsleersituatie gericht op het achterhalen van welke aanpak dan wel tot succes kan leiden. Richtinggevend daarbij was steeds een ‘gouden regel’ van de hoofdzuster van de Kweekschool: Wanneer je als onderwijzer geconfronteerd wordt met gedrags- of leerproblemen in je klas, dien je je als onderwijzer steeds als eerste de vraag te stellen: ‘Wat heb ik niet goed gedaan?’ in plaats van de bron van het probleem direct bij het kind te zoeken laat staan te leggen. Die achtergrond heeft een grote rol gespeeld bij zijn keuze om naast zijn werk als onderwijzer te gaan ‘doorstuderen’.

Loopbaan

Tot 1976 was hij als onderwijzer werkzaam in het gewoon lager onderwijs en in diverse typen van buitengewoon/speciaal onderwijs.
Daarna werkte hij een aantal jaren op de afdeling klinische-neurofysiologie van het Epilepsiecentrum Kempenhaeghe alsmede op de daaraan verbonden school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs.
 
In 1977 studeerde hij cum laude af aan de Rijksuniversiteit Utrecht als psychodiagnostisch geschoold orthopedagoog, met leerstoornissen als specialisatie en onderwijsbevoegdheid voor psychologie.
 
Vanaf 1979 was hij senior adviseur bij DOBA Onderwijsadviseurs en Fontys OSO, waarbij zijn werkzaamheden betrekking hadden op nagenoeg het gehele spectrum van de integrale leerlingenzorg in zowel regulier als speciaal basis- en voortgezet onderwijs in zowel direct uitvoerende als beleidsadviserende zin. Tevens ontwikkelde hij een diversiteit aan producten en verzorgde hij scholingen, coaching en begeleiding.
 
In de jaren rond de eeuwwisseling verrichtte hij voornoemde werkzaamheden ook ten dienste van een RSV-VO, en was hij zowel secretaris van de PCL als van een RVC-VO.
 
Vanaf 2006 werkte hij tot aan zijn pensionering binnen Sg Were Di, een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, als stafmedewerker ten behoeve van de integrale leerlingenzorg en passend onderwijs.

Publicaties

Gerard Melis heeft diverse publicaties op zijn naam staan waaronder enkele boeken:
• Leerstoornissen en cognitieve stijl (1981). Orthovisies 13. Wolters Noordhoff, Groningen.
• Leerlingkenmerken en zorgbreedte. Naar onderwijsarrangementen voor kinderen met leerproblemen in het basisonderwijs (1985). Didactische reeks. Elsevier, Amsterdam.
• Het SAVU-leerlingvolgsysteem. Functie-Opzet-Invoering (1989). CPS/School en Begeleiding-reeks voor de onderwijspraktijk. (met F.R. Sonsma) Christelijk Pedagogisch Studiecentrum. Hoevelaken. Berkhout BV. Nijmegen.
• DLE Boek; voor alle [geautomatiseerde] Leerlingvolgsystemen die werken met DLE-schalen (1995). Berkhout Nijmegen BV. Boom test uitgevers, Amsterdam 2008 4e druk.
• Kenmerken van zorgleerlingen in het vmbo; bezinning op het leerwegondersteunend onderwijs. Fontys-OSO reeks (2003). Met Bijlagenbundel. Garant Antwerpen Apeldoorn 2003.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Leidt IQ als richtinggever bij het opstellen van een OPP tot lagere didactische verwachtingen?
Gerard Melis
Uitleg DLE
Het verantwoord gebruik van DLE's
Gerard Melis
DLE kritiek weerlegd
De kritiek op DLE’s weerlegd
Gerard Melis
Ontwikkelingsperspectief
Een alternatieve benadering voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief in het reguliere basisonderwijs
Gerard Melis

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest