Behaviorisme

Het behaviorisme is een stroming die de psychologie ziet als de wetenschap van het zintuiglijk waarneembare. Het onderzoek richt zich dus op het waarneembare gedrag. 

Het gevolg van deze visie is dat het bewustzijn niet onderzocht kan worden, omdat het niet objectief waar te nemen is. De onderzoeksmethode van het behaviorisme is het uitvoeren van experimenten en empirisch wetenschappelijk onderzoek. Deze stroming is ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw. Er zijn diverse stromingen, zoals het radicale behaviorisme, het methodisch-, teleologisch-, theoretisch- of psychologisch behaviorisme. Bekende behavioristen zijn Skinner en Thorndike. Er is veel kritiek op het behaviorisme.