Theo de Keulenaar

Voorzitter

Website: Studiegroep VDKV
LinkedIn profiel Theo de Keulenaar

Theo de Keulenaar is voorzitter van de Studiegroep (voorheen Stichting) VDKV. De Studiegroep VDKV biedt op non-profit basis ondersteuning aan instellingen en organisaties bij het oplossen van aan het onderwijs gerelateerde problemen, onder andere door het verrichten van studies. 
 
Daarnaast is Theo auteur van de boeken “Naar een nieuwe kijk op Intelligentie - Deel 1: Cultiveren van Intelligenties, Zorgplicht van het onderwijs, en Deel 2: van Theorie naar Praktijk”.
 
Theo heeft de volgende opleidingen voltooid:
 • Studie voor onderwijzer, Akte en Hoofdakte, Amsterdam
 • Pedagogiek MO-A en MO-B, Leergangen Tilburg/Amsterdam
 • Onderwijskunde, Universiteit Utrecht
 • Onderwijssociologie, Universiteit Leiden
Zijn loopbaan omvat de volgende functies:
 • Onderwijzer Woonwagenkamp, Leiden
 • Leraar Lager Technisch Onderwijs. Haarlem
 • Hoofd Beroepsonderwijs Centraal Bureau Katholiek Onderwijs, Den Haag
 • Directeur Onderwijs en Vorming Werkende Jongeren, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
 • Directeur Beroepsonderwijs, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
 • Directeur Scholing en Intermediaire Voorzieningen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Adviseur Relatie Onderwijs – Arbeidsmarkt, Ministerie van Arbeid (Depnaker), Indonesia 
Daarnaast heeft hij ervaring in (voormalige) nevenfuncties:
 • Voorzitter bestuur Pedagogisch Centrum voor het Katholiek Technisch Onderwijs, te Maastricht
 • Voorzitter Lerarenopleiding voor het Technisch Onderwijs, Tilburg
 • Oprichter en bestuurslid Centraal Overleg Beroepsbegeleidend Onderwijs (COBO), Den Haag
 • Lid diverse commissies Sociaal Economische Raad, w.o. Relatie onderwijs-arbeidsmarkt
 • Lid van de Raad van Bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) te Berlijn, Raad van de Europese Gemeenschappen, Brussel
 • Bestuurslid (medeoprichter) Katholiek Pedagogisch Centrum,(KPC)        ‘s-Hertogenbosch
 • Bestuurslid  Pedagogisch Centrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (PCBB)
 • Voorzitter Emancipatiecommissie Ministerie van O & W 
 • Lid Heroverweging collectieve uitgaven en minderheidsrapporteur “Nu kiezen voor straks”, waaruit het duale (beroeps)onderwijs is voortgekomen, Ministerie van Binnenlandse zaken / Ministerie O & W 
 • Lid Adviescommissie Voortgang Industriebeleid / Relatie Onderwijs – Arbeidsmarkt, (Commissie Wagner) Ministerie van Economische zaken 
 • Externe Adviseur op persoonlijke titel van de Stuurgroep Herziening Opleidingsbeleid Defensie (SHOD), Ministerie van Defensie
 • Bestuurslid Nationale en Internationale Beroepenwedstrijden
 • Bestuurslid Forum Nederland-Indonesia, Den Haag
 • Lid Commissie Onderwijszaken Maatschappij voor Nijverheid en Handel 
 • Bestuurslid en Voorzitter College Hageveld, Heemstede

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Hoe hebben wij intelligentie gefundeerd?
Hoe hebben wij intelligentie gefundeerd?
Theo de Keulenaar
Wat gaat er fundamenteel mis in het onderwijs?
Wat gaat er fundamenteel mis in het onderwijs?
Theo de Keulenaar

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest