Sanne van den Hoek

communicatieadviseur

Website: LKCA
LinkedIn profiel Sanne van den Hoek

Sanne van den Hoek werkt bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) (voorheen Cultuurnetwerk Nederland). Daarnaast is ze bestuurslid van de Stichting Netwerkjeugdtheaterscholen. Eerder werkte Sanne als afdelingshoofd bij het centrum voor de kunsten Stichting TRIAS. Ze studeerde Theater-, Film- en Televisiewetenschappen in Utrecht.  

Specialisatie

Sanne van den Hoek houdt zich bij het LKCA onder meer bezig met de volgende thema's:
•    Cultuurcoördinatoren, taken en functies binnen het cultuuronderwijs
•    Cultuur in het speciaal onderwijs
•    Cultuureducatie op de pabo
•    Communicatie
•    Kunstvakdocentopleidingen

LKCA

Het LKCA is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek dragen we bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid. Het LKCA stimuleert de professionele ontwikkeling van het veld door ontmoeting en debat. Ook bieden we advies bij vraagstukken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie in brede zin. 

Via informatienetwerken, conferenties en met digitale middelen verschaffen we inzicht in relevante ontwikkelingen op dit gebied, nationaal én internationaal. Het LKCA draagt bij aan de ontwikkeling van beleidsprogramma’s van de rijksoverheid voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie en ondersteunt de uitvoering daarvan.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Cultuurcoördinator
10 jaar cultuurcoördinatoren op school. Hoe staat het ermee?
Sanne van den Hoek
Cultuurprofiel
Kiezen voor een cultuurprofiel
Sanne van den Hoek

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest