Judith Stoep

Senior onderzoeker taal, lezen en communicatie; docent Pedagogische Wetenschappen en Onderwijs

Website: Radboud Universiteit
LinkedIn profiel Judith Stoep

Dr. Judith Stoep is als senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands penvoerder van verschillende projecten die betrekking hebben op de taal- en leesontwikkeling van het jonge kind en kinderen met een beperking in de spraak-, taal- en communicatieontwikkeling. Samen met voorschoolse voorzieningen en scholen voor primair en speciaal onderwijs voert ze praktijkgerichte onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit.

Judith studeerde Taal- en Literatuurwetenschappen aan de Tilburg University, met specialisatie Taal en minderheden. Na afronding van haar studie heeft ze voor verschillende organisaties gewerkt (waaronder CED/Het projectbureau en de Radboud Universiteit) aan projecten over stimulering van taal en beginnende geletterdheid in het basisonderwijs, voordat ze als promovenda bij de RU begon aan haar longitudinale onderzoek naar de rol van ouders en leerkrachten in de ontwikkeling van taal en geletterdheid van leerlingen uit groep 1 tot en met 3. Tijdens en na afronding van haar promotietraject aan de RU, heeft ze gewerkt voor Kentalis en Fontys Paramedische Hogeschool als toegepast wetenschappelijk onderzoeker. Ze combineert sinds 2011 haar werkzaamheden bij het Expertisecentrum Nederlands met het geven van onderwijs aan de Radboud Universiteit, bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen.

Momenteel vervult Judith Stoep de rol van wetenschappelijk coördinator van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen, is mede-ontwikkelaar van het professionaliseringsprogramma voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, TINK, en de taalstimuleringsprogramma’s Taallijn VVE en KLIN©. Ze doet daarnaast onderzoek binnen de leerstoelgroep Ondersteunde Communicatie vanuit Stichting Milo, is netwerklid bij tijdschrift Het Jonge Kind en lid van de Editorial Board van het tijdschrift Child Language Teaching and Therapy.

Enkele publicaties:

Stoep, J. (2008). Opportunities for early literacy development: Evidence for home and school support. Dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen. Handelseditie: Antwerpen/Apeldoorn: Garant-Uitgevers.
Stoep, J., & Bruggink, M. (2017). GAS Geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs. Verantwoording. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

https://expertisecentrumnederlands.nl/gas-geven-doeltreffend-evalueren-in-passend-onderwijs

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Judith Stoep
Judith Stoep - docent Pedagogische en Onderwijswetenschappen
Judith Stoep
Interactief voorlezen voor jonge kinderen
Interactief voorlezen voor jonge kinderen
Judith Stoep

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest