Joris Spekle

senior consultant

Website: CPS
LinkedIn profiel Joris Spekle

Expertise

Leren met Ouders
Ouderbetrokkenheid
Gepersonaliseerd leren
Re-integratie thuiszitters

Ervaring           

Groepsleerkracht basisonderwijs
Consultant bij CPS
Ontwikkelaar Leren met Ouders (voorheen Partnerschapschool)
Gecertificeerd trainer Ouderbetrokkenheid 3.0

Leren met Ouders

Als leerkracht wil je het liefste elke leerling precies kunnen bieden wat die nodig heeft. Dat is praktisch ondoenlijk als je les moet geven aan 25 of meer kinderen, op meerdere niveaus en wanneer je de taak hebt om die grote diversiteit aan kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen op zowel cognitief als motorisch, creatief en sociaal emotioneel gebied. Hoe gekwalificeerd en ervaren ook, je zult je aandacht moeten verdelen over al je leerlingen.

Voor wat betref de sociaal emotionele vaardigheden, is dit doorgaans geen probleem. Maar als het gaat om vakken als taal en rekenen is deze situatie verre ideaal. Daar zullen de leerprestaties sterk verbeteren als er ruimte is voor meer individuele begeleiding en een gepersonaliseerd leerprogramma.

Dat kan als we ouderbetrokkenheid naar een hoger plan tillen en ouders de mogelijkheid krijgen hun kind één-op-één te ondersteunen bij één of meer instrumentele vakken. Dat is het idee achter Leren met Ouders.

Aan de slag?

Zie www.lerenmetouders.nl
En www.cps.nl, want met alle specialisten is CPS in staat om verbinding te leggen tussen alle thema's, een integrale aanpak dus.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Participerende ouders
Luc Stevens zegt ‘Het hoort niet zo’. Het kán wel!
Joris Spekle

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest