Gert de Graaf

Onderwijsmedewerker

Website: Stichting Downsyndroom
LinkedIn profiel Gert de Graaf

Gert de Graaf PhD is als onderwijsmedewerker werkzaam voor de stichting Downsyndroom. Hij heeft jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom, specifiek naar de effecten van plaatsing op een gewone school. Op dit onderwerp is hij in 2014 gepromoveerd. De titel van zijn dissertatie luidde: Students with Down syndrome in primary education in the Netherlands: regular or special? Effects of school placement on the development and the social network of children with Down syndrome and conditions for inclusive education.

“Leerlingen in het regulier onderwijs hebben vaker vriendjes in de buurt en worden door hun klasgenoten goed geaccepteerd. Ook ontwikkelen ze over het algemeen hun spraak beter en leren ze meer schoolse vaardigheden dan in het speciaal onderwijs.”

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Integratie Downsyndroom
Downsyndroom: ervaringen van reguliere scholen
Gert de Graaf

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest