Bert Kalkman

Adviseur - veranderaar

Website: Edu-Sign
LinkedIn profiel Bert Kalkman

Motivatie

Mijn motivatie is een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat doe ik door beleid, pedagogische visie en onderwijskundige praktijken integraal met elkaar te verbinden. Mijn kennis van besturen, leidinggeven aan verandering en ontwikkeling van professionals zet ik in om organisaties en mensen te motiverenhet beste uit zichzelf te halen. Dat is waar studenten en leerlingen direct profijt van hebben.

Motto

Ik zie het als een uitdaging schoolorganisaties en leraren te helpen hun bezieling te behouden of opnieuw te hervinden. Mijn motto, ontleend aan de natuurkundige en pedagoog Martin Wagenschein, is: 'Leren met inzicht en begrip is een mensenrecht!

Kennis en ervaring

Mijn roots liggen in het primair onderwijs. Daar heb ik ontdekt wat het betekent iets toe te kunnen voegen aan het leven van jonge mensen. Na mijn studies pedagogiek en onderwijskunde heb ik in diverse functies in het hoger onderwijs gewerkt; als docent, consultant, directeur en lector.

In al deze functies heb ik me altijd gericht op de kwaliteit van het onderwijs en samen met studenten, leraren en leidinggegevenden in primair-, voortgezet- en hoger onderwijs gewerkt aan leraar zijn met hart en ziel.  Dat is waar leerlingen recht op hebben en wat hen het gevoel geeft, zich gezien en gekend te weten.

Leidinggeven

Door mijn veelzijdige loopbaan heb ik ruime ervaring met leidinggeven aan onderwijs in een complexe omgeving en kennis van primair-, voortgezet- en hoger onderwijs. Specifieke kennisgebieden zijn veranderingsprocessen, professionele ontwikkeling van leraren en innovatieve leeromgevingen.  De kennis en ervaring van zowel besturen, leidinggeven als het primaire proces maken dat ik flexibel op de verschillende niveaus kan opereren. Het is mooi om te zien wanneer het primaire proces een afspiegeling is van het beleid.

Persoonlijk

Ik ben iemand die analytisch is, conceptueel en strategisch denkt en tegelijkertijd in staat is dit om te zetten naar tactisch en operationeel niveau. Een bijdrage leveren aan mensen motiveren het beste uit zichzelf, hun leerlingen en de organisatie te halen is iets wat mij energie en vreugde geeft. Het gaat immers om passie en bezieling. Luisteren naar de motieven van mensen, en oog hebben voor hun vermogens is wat het leven rijker maakt. Vertrouwen is daarbij een sleutelbegrip. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de mogelijkheden van mensen om te leren en te ontwikkelenen en vertrouwen dat waar we mee bezig zijn ook zinvol is.

Vertrouwen hebben betekent geloof hebben in de mensen. Dat vraagt om een natuurlijke wijze van leidinggeven. Professionals moet je immers niet voor de voeten lopen, maar stimuleren de goede dingen te doen. Mensen ontlenen energie en waardering aan hun werk. Om het werk goed te doen is een evenwichtige life-workbalance van belang. Een evenwichtige balans tussen inspanning en ontspanning komt de werkvreugde en motivatie van iedereen ten goede.

Verder kijken

Bert Kalkman is oprichter en eigenaar van Edu-Sign en Edu-World.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Samen werken aan begrijpend lezen om de toren in stand te houden
Begrijpend lezen, de scheve toren van Pisa
Bert Kalkman
Ondernemende pedagogen
Ondernemende pedagogen gezocht!
Bert Kalkman

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest