Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Gerichte feedback Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
ICT
Weinig ICT-gebruik

 

Roos van Leary -1-
Roos van Leary - uitleg - test - gebruik
Arja Kerpel De Roos van Leary laat zien dat de manier waarop mensen reageren vaak voorspelbaar is. Bepaald gedrag roept een bepaalde reactie op. Zo kun je gedrag bewust beďnvloeden.
Roos van Leary -2-
Werken met de Roos van Leary - boek over communicatie in het team
Arja Kerpel Gedrag roept bepaald gedrag op. De Roos van Leary beschrijft hoe bepaalde sociale processen verlopen en welke reactie gedrag oproept. Leer gedrag te herkennen en beďnvloeden.
Professionele vrijheid
Professionele vrijheid in het onderwijs
Machiel Karels Wat is professionele vrijheid in het onderwijs? Welke valkuilen zijn er in het huidige onderwijsbestel en hoe kan je de professionele ruimte van leraren vergroten?
Verantwoordelijkheid nemen
Geef de leerkracht zijn vak terug!
Luc Stevens In dit artikel wordt ingegaan op enkele afleidingen en destructieve bewegingen in het onderwijs er er wordt aangegeven hoe het onderwijs zich weer op de juiste zaken kan richten.
Aandacht in leerproces
Aandacht verdient aandacht! Want aandacht verdiept het leerproces
Anne van Hees De aandacht van waaruit je iets doet bepaalt sterk je beleving en daarmee ook het resultaat. Daarom is mindfulness belangrijk in alle activiteiten. Aandacht bepaalt het handelen.
Autonomie leraren
Autonomie van leraren stimuleren verhoogt prestaties van scholen
Annemieke van Nifterik Om goed te presteren hebben leraren voldoende autonomie nodig. Schoolleiders kunnen dit stimuleren. Autonomie heeft zelfs effect op de effectiviteit en adaptiviteit van de school.
Gerichte feedback
Leer van een 3 een 8 te maken!
Marjoke Hinnen Gerichte feedback is nodig om van een toets te leren. Ook motiveert het leerlingen. Feedback geeft, in combinatie met metacognitie, de leerling inzicht in en grip op het eigen leerproces.
Je hoofd leeg maken
Getting things done, dat wil toch iedereen?
Angela Kouwenhoven Je hoofd vol? Doe een minddump: schrijf alles op wat je moet doen. Daarna kun je gestructureerd deze briefjes afwerken, wat rust en ruimte geeft in je hoofd.
Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties
Zeven domeinen van leerkrachtcompetenties
Eleonoor van Gerven Het begeleiden van hoogbegaafde kinderen vraagt veel van de leerkracht. Er zijn zeven competentiedomeinen te onderscheiden in de onderwijskundige zorg voor begaafde leerlingen.
Interpersoonlijke identiteit
Relatie met leerling van invloed op welzijn docent
Annemieke van Nifterik Een leidende en vriendelijke relatie tussen docent en leerling heeft positief effect op het welbevinden van de docent. De Roos van Leary helpt het gedrag van de docent in kaart te brengen.
Leraarschap waarderen
Waarom je als leraar trots op je vak zou moeten zijn
Dolf Janson De leraar is uiterst belangrijk voor de vorming en volwassenwording van de leerling. Daarom moet het leraarschap anders gezien worden. Zo krijgt de leerling leer-kracht!
Leraren hebben meer vakantie
Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken
Arja Kerpel Pascal Cuijpers schetst ons huidige onderwijs en kijkt vooruit naar de toekomst. Interessante onderwerpen, een vlotte pen en treffende inhoud: kortom, een waardevol boek.
Mindset
Mindset, de weg naar een succesvol leven
Arja Kerpel Niet alleen onze talenten en vaardigheden zorgen voor succes. Het hangt ook af van onze mindset, onze denkstijl. Carol Dweck ontdekte dat er twee mindsets zijn: de statische mindset en de op groei gerichte mindset.
Observeren
Observeren - de onderzoekende leraar
Dolf Janson Observeren is een basisvaardigheid van elke leraar. Zeker als het om gedrag van leerlingen gaat, valt het woord ‘observatie’ al snel.
Onderzoekende leraar
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs?
Dolf Janson Laten we het maar direct vaststellen: elke leraar wil opbrengsten. Niet omdat daarvan sprake is in beleidsnota’s of omdat iemand heeft bedacht dat er datamuren moeten verschijnen.
Leerkrachtgedrag
Pedagogisch en didactisch handelen
redactie Wat wordt er precies verstaan onder de begrippen pedagogiek en didactiek? Wat is de samenhang tussen pedagogiek en didactiek? Is pedagogiek een taak van de school en leraar?
Selectie aan poort lerarenopleidingen
Selectie aan de poort bij lerarenopleidingen
redactie Effecten van selectie ten behoeve van de lerarenopleidingen. Selectie voor lerarenopleidingen is effectiefst met mix van selectievariabelen.
Zelfvertrouwen leerkracht
Storend leerlinggedrag maakt leraren onzeker
Annemieke van Nifterik Vertrouwen in eigen kunnen is voor de leerkracht belangrijk, maar voor de leerlingen ook. Wees je bewust van de wederzijdse beďnvloeding!
Verantwoordelijkheid leren
Verantwoord verantwoordelijk leren zijn
Dolf Janson Serieus aandacht besteden aan verantwoordelijkheid heeft een grotere impact dan het antipestprogramma. Gehoorzaamheid moet. Verantwoordelijkheid wil.
Werk van de leraar
De leraar en de hartchirurg
Jan Jutten Het werk van de leraar is complex en belangrijk. Verzorgen van goed onderwijs is een uitdagend, intensief en creatief proces. En hoe komt dat?
Ontspannen lesgeven tips
Werken in het onderwijs? Ja, graag!
Paul Filipiak 10 Tips voor ontspannen lesgeven. Stap uit de tredmolen! Je hebt immers met veel passie voor het beroep van leerkracht gekozen en niet voor boekhouder.
Nadruk basisvaardigheden po
Nadruk op basisvaardigheden in het primair onderwijs
redactie Nadruk op basisvaardigheden.Leerkrachten, vooral degenen die hebben deelgenomen aan een Streef interventie, maken in 2012 gebruik van meer toetsrapportages.
Communicatie met ouders
Thuis in school: samen leren begint bij communiceren
Annemieke van Nifterik Samenwerking tussen ouders en leraren is erg belangrijk. Taak van de ouders hierin is het vertonen van onderwijsondersteunend gedrag. Het is aan de leraren om de communicatie in goede banen te leiden.
Leraren en ouderbetrokkenheid
De rol van leraren in de effectiviteit van ouderbetrokkenheid
redactie De rol van leraren in de effectiviteit van ouderbetrokkenheid. Leraren kunnen meer doen om de ouderbetrokkenheid te verhogen.
Deel 1: leren van elkaar
Collegiale visitatie op docentniveau. Deel 1: leren van en met elkaar.
Harm Klifman Een vierluik over collegiale visitatie op docentniveau. In dit eerste artikel geven we tien tips voor collegiaal leren. Maak nu een start met professionele nieuwsgierigheid!
Deel 2: consultatie
Collegiale visitatie op docentniveau. Deel 2: consultatie.
Harm Klifman Een vierluik over collegiale visitatie op docentniveau. In dit tweede artikel doen professionals een beroep op elkaars expertise. Lees hier hoe de ideale vorm van peer coaching er uitziet.
Deel 3: intervisie
Collegiale visitatie op docentniveau - deel 3: intervisie.
Harm Klifman Een vierluik over collegiale visitatie op docentniveau. Lees in dit derde artikel over deskundigheidsbevordering middels intervisie. Welke suggesties ga jij van je collega overnemen?
Deel 4: lessonstudy
Collegiale visitatie op docentniveau. Deel 4: lessonstudy
Harm Klifman Een vierluik over collegiale visitatie op docentniveau. Lees in dit laatste artikel over het gezamenlijk bestuderen van lessen. Een beproefd Japans model!
Relatie inzetten
Regie versterken in het onderwijs; een basishouding!
Elena Carmona van Loon Bouw een onderwijskundig zinvolle relatie op met je leerling, dan pas kan hij tot ontwikkeling komen. Dan pas kun je de dynamiek in een klas goed aanpakken.
Academisch docent po/vo
Academisch docentschap in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
redactie Academisch docentschap in het voortgezet onderwijs. Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs die onderzoek doen, richten dit onderzoek vooral op directe verbetering van de onderwijspraktijk
Begeleiding startende leraren VO
Begeleiding startende leraren in het voortgezet onderwijs – OnderwijsBewijs
redactie Hoe een inwerktraject de voortijdige beroepsverlating in het VO kan verminderen
Competentiemanagement
Competentiemanagement
Machiel Karels
Staat van de leraar
De Staat van de Leraar
Marjolein Zwik De leraar als ingenieur van het onderwijs? Niet meer als de arbeider? Minister Bussemaker kreeg De Staat van de Leraar uitgereikt. Het voorstel is emancipatie!
Effectief leiderschap
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap - Stephen Covey
Arja Kerpel Welke eigenschappen bezitten effectieve mensen? Lees hier een samenvatting van De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Een aanrader voor iedereen!
UUU werkmodel
Leren van docenten: een methodiek voor professionele ontwikkeling
Robert-jan Simons Wat heeft de professional toe nu toe impliciet geleerd? Wat is zijn impliciete praktijktheorie en hoe verliep dit leren? Het UUU werkmodel voor professioneel leren.
Opleiden in de school
Effecten van het opleiden in de school
redactie Effecten van het opleiden in de school. De actuele kennis over de effecten van Opleiden In De School (OIDS) is fragmentarisch en onvolledig (Onderwijsinspectie, 2007)
Professionele ontwikkeling
Effecten van verschillende beoordelingsbenaderingen op de professionele ontwikkeling van leraren
redactie Effecten van verschillende beoordelingsbenaderingen op de professionele ontwikkeling van leraren. Formatieve beoordeling als middel voor professionalisering.
Zelfbeoordeling leraren
Effecten van zelfbeoordeling op de professionele ontwikkeling van leraren
redactie Effects of self-assessment on teachers professional development
LeerKRACHT initiatief
Impactmeting van het leerKRACHT-initiatief
redactie Impactmeting van het leerKRACHT-initiatief. De Universiteit Utrecht voert (in samenwerking met Oberon) onderzoek uit naar de impact van “leerKRACHT”.
Intern begeleider
De positie van leerkrachten in passend onderwijs
Albert de Boer Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden. Leerkrachten moeten meer worden uitgedaagd om als professionals te functioneren.
Expertise leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van expertise van leraren
redactie Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van expertise van leraren
Gedrag leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professioneel gedrag van leraren
redactie Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professioneel gedrag van leraren
Identiteit leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele identiteit van leraren
redactie Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele identiteit van leraren
Kennis leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele kennis van leraren
redactie Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele kennis van leraren
Begeleiden reflectie pop
Kenmerken van een effectieve aanpak voor formatieve evaluatie van de competentieontwikkeling van leerkrachten
redactie Kenmerken van een effectieve aanpak voor formatieve evaluatie van de competentieontwikkeling van leerkrachten
Kwaliteit opleiding
Meesterlijk opleiden - De ene opleiding is de andere niet
Eleonoor van Gerven Wat maakt een opleiding tot een goede opleiding? Er zijn grote verschillen in de manier waarop opleidingen ontwikkeld worden.
Leerkracht centrale factor
Leerkracht, grijp uw vak!
Albert de Boer De leerkracht doet er het allermeest toe. Wat moeten zij en hun directeuren en schoolbesturen daarom doen? En wat betekenen vernieuwingen in dit proces?
Leraren leren als gelijken
Leraren leren als gelijken: processen, factoren en uitkomsten
redactie Leraren leren als gelijken processen factoren uitkomsten
Het lerarenregister
Het lerarenregister - instrument voor een professionele beroepsgroep
Korstiaan Karels Het lerarenregister is een register waarin leraren kunnen laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn en hun professionele ontwikkeling op peil houden, door middel van een portfolio.
Randstad OnderwijsBewijs
Meesterschap van leraren in de Randstad – OnderwijsBewijs
redactie ‘Bewijs voor Meesterschap’ Onderzoek naar de bijdrage van een masterclass aan de kwaliteit en het behoud van beginnende leraren in Amsterdam
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
redactie Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren. Geloof in eigen kunnen wordt gezien als een belangrijk leerkrachtkenmerk.
Meedenken aan onderwijskwaliteit
Meer zeggenschap over onderwijskwaliteit vanuit praktijk gevraagd
Annemieke van Nifterik Wie bepaalt kwaliteit van onderwijs? Het is van belang dat leerkrachten meedenken in het opstellen van regels voor deze kwaliteit! Stap 1: Vorm een professionele leergemeenschap!
Persoonlijk meesterschap
Persoonlijk meesterschap: Het creëren van je eigen toekomst
Jan Jutten In dit artikel wordt uitgelegd wat persoonlijk meesterschap is, hoe je eraan kunt werken en wat het kan opleveren, zowel voor jezelf als voor de school.
Lerende netwerken
Ontwikkeling en stagnatie van lerende netwerken
Naomi Mertens Leernetwerken dragen bij aan professionalisering. Effectieve netwerken vereisen duurzame inbedding in de organisatie, die vorm krijgt door gedeelde doelen, aansluiting op de praktijk en betrokkenheid.
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit in het basisonderwijs
Helčn de Jong Een werkboek over gedrag en effectieve communicatie. Je kunt het gebruiken als praktische leidraad bij lastige situaties die je tegenkomt in je werk op school.
Persoonlijkheidstesten
Persoonlijkheidstesten
Machiel Karels Door een persoonlijkheidstest te doen kun je inzicht krijgen in je talenten en vaardigheden. Persoonlijkheidstesten zijn er in vele soorten en maten. Er zijn ook online assessments.
Leren samen leren
De meerwaarde van professionele leergemeenschappen en lerende netwerken
Naomi Mertens De meerwaarde van professionele leergemeenschappen en lerende netwerken: samen de praktijk verbeteren! Zes sleutelkenmerken van effectieve netwerken en professionele leergemeenschappen.
Professional in de spiegel 1
Professional in de spiegel - achtergronden
Hanne Touw De reflectieve werkwijze ‘Professional in de spiegel’, die op de PC-theorie gestoeld is, maakt zichtbaar welke aannames en overtuigingen leraren in hun denken en handelen beďnvloeden.
Professional in de spiegel 2
Professional in de spiegel - werkwijze
Hanne Touw Om het zelfinzicht te vergroten is ‘Professional in de spiegel’ ontwikkeld. Deze reflectieve werkwijze stimuleert leerkrachten om na te denken over hun relaties met leerlingen, collega’s en ouders.
Professionaliteit lerarenopleiders
De professionaliteit van lerarenopleiders
redactie De professionaliteit van lerarenopleiders. Ook zouden lerarenopleiders een grotere rol moeten spelen bij het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s.
Professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap
Arja Kerpel De professionele leergemeenschap is een veelbelovend concept bij schoolverbeteringen. Maar… hoe ziet een professionele leergemeenschap eruit?
Professioneel leren
Heeft nascholing zin? Tien principes voor succesvolle professionalisering
Korstiaan Karels Heeft professionalisering gevolgen voor de resultaten van het onderwijs bij de leerlingen? Een kort overzicht van de tien principes die nascholing tot een succes kunnen maken.
Professioneel vermogen
Training, teams en netwerken versterken professioneel vermogen leraar
Annemieke van Nifterik Het professioneel vermogen van leraren heeft een positief effect op de onderwijskwaliteit van scholen. Het kan worden vergroot door een coachende leider.
Professionele ontwikkeling leraren
Professionele ontwikkeling van leraren
redactie Professionele ontwikkeling van docenten: Een reviewstudie
Leraren basisscholen
Professionele ontwikkeling van leraren van basisscholen
redactie Effectieve professionalisering: toetsing van een integraal professionaliseringsmodel (BOPO-18)
Leraren middelbaar beroepsonderwijs
Professionele ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs
redactie Professionele ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs
Programma LeerKracht
Programma LeerKracht doorbreekt eilandjescultuur
Annemieke van Nifterik Deelname aan het programma leerKRACHT levert samenwerkend leren op. Neem ook deel en zet de leraar in zijn leerKRACHT!
Regioleren
Rollen in regioleren; de docent, het team en de toekomst
redactie Rollen in regioleren; de docent, het team en de toekomst. Regioleren is een belangrijke ontwikkeling voor de Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) in Nederland.
SBL competenties BAO
De SBL competenties leerkracht primair onderwijs
redactie De 7 SBL competenties voor leerkracht primair onderwijs. Bij elke competentie staat een bekwaamheidseis geformuleerd en wordt concreet beschreven wat de competentie inhoudt.
SBL competenties VO
SBL competenties onderwijs leraar vho
redactie De 7 SBL competenties leraar vho onderwijs. Bij elke competentie staat een bekwaamheidseis geformuleerd en wordt concreet beschreven wat de competentie inhoudt.
SBL competenties VO MBO
SBL competenties onderwijs leraar VO MBO
redactie De 7 SBL competenties voor leraar VO en MBO. Bij elke competentie staat een bekwaamheidseis geformuleerd en wordt concreet beschreven wat de competentie inhoudt.
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
redactie Effecten van het academisch opleiden van leraren basisonderwijs op hun handelen in de groep, in het team en op onderwijskwaliteit
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
redactie Professionaliseringsinitiatieven in het voortgezet onderwijs nader bekeken: professionele ruimte van docenten in relatie tot schoolontwikkeling en -organisatie.
Cesuur
Waar ligt de cesuur? Vier experts over grens tussen voldoende/onvoldoende
Karen Heij Waar ligt de grens tussen voldoende en onvoldoende? In dit artikel vatten we inzichten samen van vier experts. Wat is eigenlijk een cesuur? Zit er logica achter de 5,5 als onvoldoende?
Maatwerk en vakmanschap
Van maatwerk naar vakmanschap bij gedragsproblematiek
Peter Mol Kwaliteit is direct van invloed op het werk van een begeleider. In dit artikel bespreekt Peter Mol vanuit een niet gebruikelijke invalshoek stimuleren van kwaliteitsverhoging van collega’s.
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren Leraren krijgen meer zeggenschap over de lespraktijk. Toch blijft de overheid maar controleren op kwaliteit. Lees hier over het meten van toegevoegde waarde.
Klassenmanagement
Effectieve klassenmanagementstrategieën in de onderwijspraktijk
redactie Effective classroom management strategies for educational practice
Onderzoekend leren rol docent
De rol van de docent bij onderzoekend leren door leerlingen in de klas – reviewstudie
redactie De rol van de docent bij onderzoekend leren door leerlingen in de klas – reviewstudie.
Startende leerkracht
De startende leerkracht
Angela Kouwenhoven Startende leerkracht? De stap is nu, hoe wil jij het geregeld hebben in jouw klas. Wat vind je belangrijk en op welke manieren werk je. Blijf werken aan de brede professionele basis.
Scaffoldingstechnieken
Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardigheden
redactie Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardigheden. Zelfregulatievaardigheden kunnen leerlingen in staat stellen het eigen leerproces bij te houden en te sturen.
Motivatie
Motiveren is altijd demotiveren
Henk Galenkamp Laten we ruimte bieden voor eigen initiatieven door los te laten. Dat is pas motiveren! Het motiveren van leerlingen kan namelijk ook juist demotiverend werken.
Orde en grenzen
Orde en grenzen. Het aandeel van de leerkracht in de wanorde.
Henk Galenkamp Het tweede artikel van Henk Galenkamp over communicatie. De droom van elke leraar: orde in de klas en de focus op de leerstof. Het heeft alles te maken met grensbewaking.
Co-teaching
Co-teaching: een pakkende aanpak voor passend onderwijs
Sandra Koot Co-teaching houdt in dat gedurende langere tijd twee leraren samen verantwoordelijk zijn voor het lesgeven aan alle leerlingen in de klas.
Duo-collega
Duo-partner? Teach your talent!
Angela Kouwenhoven Samenwerken in een duobaan? Deeltijd werken is goed voor het onderwijs en voor jezelf. Profiteer van elkaars kwaliteiten! Wees een gepassioneerd leraar.
Ga tot de mier!
Ga tot de mier! - Een mierenparabel met lessen voor mensenorganisaties
Arja Kerpel Een goed werkend team zien? Ga dan kijken bij een mierenkolonie. Mieren zijn een schitterend voorbeeld van teamwork zonder een duidelijke leider. Wat is hun geheim?
Luistergedrag
Integratief luisteren - Heb je het luistergedrag van een coach?
Harry van de Pol Coach je collega's als IB-er? Coach je leerlingen als leerkracht? Dan kun je vast goed luisteren. Help als coach vooral ook anderen naar zichzelf te laten luisteren.
Tweetalig communiceren
Tweetalig communiceren in een lerende school
Jan Jutten Beter samenwerken door communicatie? Het is nodig om twee talen te spreken. De taal van de kracht om te handelen. De taal van de liefde om te verbinden.
Macht of gezag
Onderwijs is een wij-woord
Ivo Mijland Geef je les vanuit een machtspositie, dan sta je tegenóver de leerlingen. Werk je op basis van gezag, dan verdien je de leiding. Maar hoe houd je nu precies orde vanuit gezag?
Professionaliseren samenwerken po
Professionaliseren en samenwerken in het primair onderwijs
redactie Professionaliseren en samenwerken. Leeropbrengsten stijgen wanneer leerkrachten werken volgens de evaluatieve cyclus.
Communicatie in school
Goede communicatie in een school
Jan Jutten Dit artikel gaat over het toenemende belang van communicatie in scholen. Goed met elkaar communiceren is één van de belangrijkste kenmerken van een professionele cultuur.
Teamcommunicatie
Teamcommunicatie in een lerende school
Jan Jutten Complexe problemen oplossen? Leer echt naar elkaar te luisteren, met oprechte belangstelling. Lees in dit artikel over het gebruik van de generatieve dialoog!
Teamleren
Teamleren in een lerende school: samen werken aan beter onderwijs
Jan Jutten Dit artikel gaat de kracht van teamleren om het onderwijsleerproces te verbeteren. Samen met het team werk je aan beter onderwijs.
Verantwoordelijkheid geven
Verantwoordelijkheid is geven en nemen. Maar wat als taken blijven liggen?
Henk Galenkamp Het derde artikel van Henk Galenkamp over verantwoordelijkheid. In een professionele schoolorganisatie neemt iedereen de verantwoordelijkheid voor de taken op zijn eigen (school)bord.
Motivatie vmbo
Training helpt leraren vmbo-leerlingen te motiveren
Annemieke van Nifterik In plaats van 'moeten' leren kunnen we onze leerlingen beter uitleggen waarom iets 'handig' is om te doen. Het bieden van autonomie en structuur tegelijkertijd stimuleert de motivatie van je leerlingen!
Professionele leergemeenschap
Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van diverse actoren binnen het onderwijs?
redactie Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van diverse actoren binnen het onderwijs?
Competenties docent beroepsonderwijs
Welk handelingsrepertoire heeft een docent beroepsonderwijs nodig in een praktijknabije leeromgeving?
redactie Welk handelingsrepertoire heeft een docent beroepsonderwijs nodig in een praktijknabije leeromgeving?
Professionele ontwikkeling docenten ROC
Professionele ontwikkeling van docenten in ROC’s door middel van human resource management
redactie Professionele ontwikkeling van docenten in ROC’s door middel van human resource management
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
redactie Competentiegericht beroepsonderwijs (CGO) beoogt een verbetering van de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
Werkdruk werkgelegenheid
Van werkdruk naar werkgelegenheid
Marjolein Zwik Leraren komen er elk jaar achter dat de normjaartaak wordt overschreden. De lestaak verkleinen is een nobel en noodzakelijk plan. Goed voor de werkgelegenheid!
40-urige werkweek
De 40-urige werkweek: lust of last?
Marjolein Zwik Elke leerkracht werkt zonder de uren te tellen. De motivatie om ‘het goede’ te doen voor de leerlingen is groot. Dat is misschien ook wel onze grootste valkuil.
Leraren pesten leraren
Leraren pesten leraren
Kees van Overveld Pesten staat behoorlijk in de belangstelling. Er wordt van alles gedaan om het pesten van kinderen tegen te gaan. Het blijkt echter dat leraren elkaar onderling ook pesten.
Emotionele processen leraren
Lesgeven en emotionele processen bij leraren: transactionele verbanden met welzijn van leraren en functioneren van leerlingen
redactie Lesgeven en emotionele processen bij leraren: transactionele verbanden met welzijn van leraren en functioneren van leerlingen.
Meester Mark -1-
Meester Mark draait door - ten onder in het onderwijs
Arja Kerpel Op zijn 35e maakt Mark van der Werf een carričreswitch: van journalist naar meester. In Meester Mark draait door doet hij met zelfspot verslag van zijn nieuwe loopbaan. Hoe vergaat het hem?
Meester Mark -2-
Meester Mark vraagt door
Helčn de Jong Journalist Mark van der Werf gaat lesgeven. Hij draait door en stopt binnen twee jaar. In dit tweede boek vraagt hij hoe anderen het volhouden in het onderwijs.
Regeldruk en administratie
Regeldruk en administratie: 5 vragen
Machiel Karels Regeldruk en administratie: Duidelijkheid over verplichtingen kan helpen om scholen de juiste keuzes te laten maken bij het administreren van hun procesinformatie en resultaten.
Werkdruk verlagen
Hoe kun je werkdruk echt verlagen?
Michel Verdoorn Tips om de werkdruk echt te verlagen? Minder verspilde energie bij onderwijsinnovaties. Integrale aanpak van efficiëntie. Een andere verdeling van de werktijd.
Werkdruk bespreken
Leraren en werkdruk: waarom mopperen in de koffiekamer niet werkt
Angela Kouwenhoven Als mopperen in de koffiekamer niet helpt? Lees hoe je als leraar werkdruk agendeert: #durftevragen, maak dingen bespreekbaar en benoem gevoel. Werk aan brede professionele basis.
Werkdruk normjaartaak
Flipping de normjaartaak: werkdruk in het onderwijs ontrafeld
Marjolein Zwik In dit artikel toont de auteur aan dat het onmogelijk is alle taken van een leerkracht in een normjaartaak te plannen zonder tekort te doen aan de kwaliteit en het werkplezier.
Werkdruk tips
Werkdruk? Wees zuinig op je professionals!
Machiel Karels Waar liggen de oorzaken van werkdruk in het onderwijs? Dat wordt steeds duidelijker. Tijd om het probleem te lijf te gaan. In dit artikel concrete suggesties.
Professionele ontwikkeling docenten
Professionele ontwikkeling van docenten in het MBO door de lens van de psychologie
redactie Professionele ontwikkeling van docenten in het MBO door de lens van de psychologie
Ontwikkeling leraren mbo
Schoolkenmerken en ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs
redactie Schoolkenmerken en ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs.
Werkdruk werkplezier
Van werkdruk naar werkplezier: versterk brede professionele basis
Angela Kouwenhoven Hoe om te gaan met groeiende werkdruk? Als je wordt betaald voor een Smart, lever je geen Audi TT. Tijd voor time-boxing. Versterk de kracht van de brede professionele basis.
Hulpstructuur rond leraar
Hulpstructuur rond de leraar bij Passend Onderwijs
redactie Hulpstructuur rond de leraar bij Passend Onderwijs
Differentiatie handelingsrepertoire
Maatwerk door differentiatie handelingsrepertoire docenten
redactie Maatwerk mogelijk! Het afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen is nodig om elke leerling op het maximale niveau te laten presteren.
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
redactie Competenties van leerkrachten in verband met Passend onderwijs. Nascholing is vooral gewenst op het gebied van kennis van leerlijnen, differentiatie en omgaan met gedragsproblemen.
Pedagogisch didactisch handelen
Pedagogisch-didactisch handelen en Passend Onderwijs
redactie Dit is één van de vier onderzoeken naar Passend Onderwijs waarvan de resultaten samengevoegd zijn in het rapport ‘Op de drempel van Passend onderwijs’.
Weinig ICT-gebruik
Leraren benutten specifieke mogelijkheden ICT nauwelijks
Annemieke van Nifterik ICT wordt weinig ingezet door een gebrek aan kennis over de eigenschappen en mogelijkheden ervan. Stel daarom in teamverband een ICT-beleidsplan op!


gratis online assessment onderwijsInschrijven nieuwsbrief


PO Management

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.