Video games voor kritisch burgerschap in het voortgezet onderwijs - OnderwijsBewijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Kunnen games helpen leerlingen beter kritisch te laten reflecteren bij burgerschap? Of: kunnen leerlingen de kritische reflectie component van burgerschap beter onder de knie krijgen met het spelen van games? Die vraag werd in dit project onderzocht door leerlingen uit het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs te laten spelen met games als PING, On the ground reporter en Fate. Deze games hebben een zogenoemd immersief karakter: ze laten de leerlingen dilemma’s echt als dilemma’s ‘aan den lijve’ ervaren.
Leerlingen in de experimentele groep leerden de gebeurtenissen en dilemma’s waarmee ze in de games werden geconfronteerd te bekijken vanuit de journalistieke vragen wie, wat, hoe, wanneer en waarom. De onderzoekers hoopten dat zij zo leerden de gebeurtenissen vanuit verschillende standpunten te bezien en open te staan voor andermans argumenten. In de controlegroep werd dezelfde methode gevolgd, maar dan zonder games.
Er zijn geen verschillen in leerwinst gevonden op de kritische reflectie component van burgerschap tussen de experimentele groep en de controlegroep, noch op de componenten vaardigheden en attitude. Wel waren er verschillen in kennis over maatschappelijk handelen en kennis over conflicten: de scores van de controlegroep namen toe, terwijl de scores van de experimentele groep afnamen.
Over het algemeen kon de effectiviteit van de lessenreeks niet worden aangetoond: zowel de leerlingen uit de controlegroep als de experimentele groep scoorden niet hoger dan de leerlingen in de nulmeting. Alleen boekten beide groepen wel leerwinst bij het aspect kennis over verschillen.
Daarnaast hebben de leerlingen in de controlegroep hun logboek zorgvuldiger ingevuld en zijn zij waarschijnlijk gerichter met de journalistieke vragen bezig geweest dan de leerlingen in de experimentele groep. Het lijkt alsof de leerlingen die de games speelden de link met de vragen en opdrachten uit hun logboek niet zagen omdat ze te gefocust waren op het spelen van de games.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB10019
Titel onderzoeksproject:  Kritisch burgerschap
Looptijd:01-01-2011 tot 31-12-2012

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
I. Verheul Game Onderwijs Onderzoek game.ondd@gmail.com

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
E. Eizenga Game Onderwijs Onderzoek eze@tsgzwolle.nl
Prof. Dr. Ronald Soetaert Universiteit Gent  

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Gespreksvoering over identiteit en waarden
Hoe ga je het gesprek aan over identiteit en waarden?
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Digitaal of schriftelijk toetsen
Digitaal of schriftelijk toetsen: maakt het uit?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Kunnen robots instructie geven?
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?
Digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs
Hoe ontwikkel je digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs?
Invloed scholen burgerschap leerlingen
Invloed van scholen op burgerschap van leerlingen
Burgerschapscompetenties
Schoolkenmerken voor ontwikkeling van burgerschapscompetenties
Burgerschapsonderwijs VO
Burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs internationaal vergeleken
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Video games voInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.