Video games voor kritisch burgerschap in het voortgezet onderwijs - OnderwijsBewijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Kunnen games helpen leerlingen beter kritisch te laten reflecteren bij burgerschap? Of: kunnen leerlingen de kritische reflectie component van burgerschap beter onder de knie krijgen met het spelen van games? Die vraag werd in dit project onderzocht door leerlingen uit het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs te laten spelen met games als PING, On the ground reporter en Fate. Deze games hebben een zogenoemd immersief karakter: ze laten de leerlingen dilemma’s echt als dilemma’s ‘aan den lijve’ ervaren.
Leerlingen in de experimentele groep leerden de gebeurtenissen en dilemma’s waarmee ze in de games werden geconfronteerd te bekijken vanuit de journalistieke vragen wie, wat, hoe, wanneer en waarom. De onderzoekers hoopten dat zij zo leerden de gebeurtenissen vanuit verschillende standpunten te bezien en open te staan voor andermans argumenten. In de controlegroep werd dezelfde methode gevolgd, maar dan zonder games.
Er zijn geen verschillen in leerwinst gevonden op de kritische reflectie component van burgerschap tussen de experimentele groep en de controlegroep, noch op de componenten vaardigheden en attitude. Wel waren er verschillen in kennis over maatschappelijk handelen en kennis over conflicten: de scores van de controlegroep namen toe, terwijl de scores van de experimentele groep afnamen.
Over het algemeen kon de effectiviteit van de lessenreeks niet worden aangetoond: zowel de leerlingen uit de controlegroep als de experimentele groep scoorden niet hoger dan de leerlingen in de nulmeting. Alleen boekten beide groepen wel leerwinst bij het aspect kennis over verschillen.
Daarnaast hebben de leerlingen in de controlegroep hun logboek zorgvuldiger ingevuld en zijn zij waarschijnlijk gerichter met de journalistieke vragen bezig geweest dan de leerlingen in de experimentele groep. Het lijkt alsof de leerlingen die de games speelden de link met de vragen en opdrachten uit hun logboek niet zagen omdat ze te gefocust waren op het spelen van de games.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB10019
Titel onderzoeksproject:  Kritisch burgerschap
Looptijd:01-01-2011 tot 31-12-2012

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
I. Verheul Game Onderwijs Onderzoek game.ondd@gmail.com

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
E. Eizenga Game Onderwijs Onderzoek eze@tsgzwolle.nl
Prof. Dr. Ronald Soetaert Universiteit Gent  

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

Lespakket
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Probeer de nieuwe digitale leerlijn van de ANWB schooljaar 2023-2024 gratis uit. Meld je nu aan!
ANWB 
Webinar
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Webinar met Gert-Jan Veerman
Wij-leren.nl Academie 
Veilig van A naar B met Streetwise DigitaalDrie instrumenten voor burgerschapsvorming
Aan de slag met burgerschapsvorming
Jaap Versfelt


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Omix Webtalks met Adjiedj Bakas - De onderwijsinrichting van morgen
Omix Webtalks met Adjiedj Bakas - De onderwijsinrichting van morgen
redactie
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
redactie
Hoe is de mens geworden wie hij is? Tjipcast 006
Hoe is de mens geworden wie hij is? Tjipcast 006
redactie
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
redactie
Ouderversie van de SDQ geschikt om problemen te signaleren
Is de SDQ een betrouwbaar meetinstrument?
leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Bevorderen van duurzaam afvalgedrag leerlingen
Hoe bevorder je duurzaam afvalgedrag van leerlingen?
Tijdsbesef ontwikkelen door geschiedenislessen in onderbouw
Kunnen geschiedenislessen historisch tijdsbesef versterken?
Effect bestuurlijke inrichting po kwaliteit bestuur
Wat is het effect van bestuurlijke inrichting in het primair onderwijs?
Hoe kunnen middelbare scholen zich verbinden met de wijk?
Hoe kunnen middelbare scholen zich verbinden met de wijk?
Inburgeraars en het nut van het vut-model
Volwassen inburgeraars en het nut van het vut-model
Professionalisering van schoolleiders vo
Maakt professionalisering van schoolleiders onderwijs echt beter?
Invloed scholen burgerschap leerlingen
Invloed van scholen op burgerschap van leerlingen
Burgerschapscompetenties
Schoolkenmerken voor ontwikkeling van burgerschapscompetenties
Burgerschapsonderwijs VO
Burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs internationaal vergeleken
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]augmented reality
burgerschap
ICT in het onderwijs
immersief onderwijs
virtual reality

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest