Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016

Geplaatst op 1 juni 2016

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de leesprestaties van leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs en wordt geïnitieerd door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). PIRLS-2016 is de vierde meting, na eerdere PIRLS-metingen in 2001, 2006 en 2011. Het onderzoek geeft inzicht in de prestatieverschillen tussen leerlingen uit verschillende landen op het gebied van begrijpend lezen en in prestatieverschillen tussen leerlingen in groep 6 in 2001, 2006, 2011 en 2016. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in factoren die de individuele variatie in leesprestaties verklaren. Daartoe worden de leesprestaties van leerlingen gerelateerd aan achtergrondinformatie over de leerling, de thuissituatie van de leerling, de kwaliteit van het schoolcurriculum en het leesonderwijs in het bijzonder.
De PIRLS-resultaten hebben een (internationale) benchmarkfunctie. PIRLS-2016 biedt internationaal vergelijkbare indicatoren voor leesvaardigheid en voor de onderwijspraktijk. Door de Nederlandse deelname aan grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek, zoals PIRLS, kan een beeld worden geschetst van het niveau van de Nederlandse leerlingen in internationaal perspectief. Daarnaast levert dergelijk cohortonderzoek, waarbij dezelfde leerlingpopulatie met regelmaat getoetst wordt, ook een trendvergelijking op en kan in kaart worden gebracht wat de invloed van onderwijsvernieuwingen en maatschappelijke veranderingen in de afgelopen vijftien jaar is geweest op de leesvaardigheid van tienjarige leerlingen.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-20-332
Titel onderzoeksproject:  PIRLS 2016
Looptijd:01-01-2013 tot 31-12-2017

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. L.T.W. Verhoeven Radboud Universiteit Nijmegen l.verhoeven@pwo.ru.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. H.T. Strating-Keurentjes Expertisecentrum Nederlands h.strating@expertisecentrumnederlands.nl
Dr. A. Netten Expertisecentrum Nederlands a.netten@expertisecentrumnederlands.nl

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

congres
Technisch lezen
Technisch lezen
Verbeter het leesonderwijs in groep 4 t/m 8
Medilex Onderwijs 
Leesmotivatie bevorderen
Investeren in leesmotivatie bevordert motivatie en leesvaardigheid
Annemieke Top


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Effect tutorlezen op technische leesvaardigheid
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
Effect vrij lezen op leerklimaat mbo
Vrij lezen: welk effect heeft dat op het leerklimaat?
Interventies die technische leesontwikkeling stimuleren
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?
Passend leesonderwijs groep drie
Goede lezers: hoe hou je hen gemotiveerd?
Leesonderwijs voor zwakke lezers
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?
Effectieve methoden voor leesbevordering BO
Hoe bevorder je lezen?
Verrijking voor lezende kleuters
Lezende kleuters: hoe help je hen verder?
Tekstbegrip en leerprestaties vmbo-lln
Welke relatie is er tussen (tekst)begrip en leerprestaties?
leren lezen zonder lesmethode
Ontwikkelingsgericht onderwijs: kun je leren lezen zonder lesmethode?
Leesprestaties verhogen door modeling en leesstrategieën
Gaan leesprestaties omhoog door modeling en leesstrategie-onderwijs?
Leesprestaties groep 6 po 2016
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Vliegwielen begrijpend lezen po
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Leesprestaties groep 6 po 2016Inschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.