Selectie aan de poort bij lerarenopleidingen

Geplaatst op 1 juni 2016

In het kader van de ‘Lerarenagenda 2013-2020’ is literatuuronderzoek gedaan voor lerarenopleidingen die hun studenten ‘aan de poort’ willen selecteren. Hieruit komt dat zij er goed aan doen een procedure te hanteren waarbij wordt getest op meerdere variabelen in plaats van slechts één. Een dergelijke selectieprocedure is, met de kennis van nu, de meest valide en betrouwbare vorm. Dit blijkt uit deze internationale literatuurreview.

Selectie voor lerarenopleidingen is effectiefst met mix van selectievariabelen

Om het onderwijs te verbeteren moeten er goede leraren van de lerarenopleidingen komen. Een manier om dit te bereiken is de kwaliteit van de instromende studenten aan de lerarenopleidingen te verhogen met behulp van een selectieprocedure. Toekomstige studenten kunnen dan worden bevraagd en getest op

  1. hun kennis,
  2. hun motivatie,
  3. hun professionele houding en
  4. hun beroepsgerelateerde vaardigheden.

Wanneer deze vier variabelen in samenhang worden bevraagd tijdens een assessmentprocedure, vergroot dat de voorspellende waarde van de selectie van aankomende leraren-in-opleiding.

Het rapport ‘Effecten van selectie ten behoeve van de lerarenopleidingen’ staat bij de publicaties hieronder.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  LA1320-001
Titel onderzoeksproject:  Effecten van selectie ten behoeve van de lerarenopleidingen
Looptijd:01-01-2014 tot 31-12-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. R.M. van der Rijst Universiteit Leiden rrijst@iclon.leidenuniv.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
J.H. van Driel Universiteit Leiden  
M.D.A. van Verseveld Hogeschool van Amsterdam  
M. Snoek Hogeschool van Amsterdam  
E.H. Tigelaar Universiteit Leiden  

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest