Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen Gerichte feedback Getting things done Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Leraren zijn net echte mensen Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
Communicatie
Startgesprekken na de zomer Vanzelfsprekende relatie
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
ICT
Weinig ICT-gebruik Invloed digitale leeromgevingen op leraren Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren

 

Selectie aan de poort bij lerarenopleidingen

Geplaatst op 1 juni 2016

In het kader van de ‘Lerarenagenda 2013-2020’ is literatuuronderzoek gedaan voor lerarenopleidingen die hun studenten ‘aan de poort’ willen selecteren. Hieruit komt dat zij er goed aan doen een procedure te hanteren waarbij wordt getest op meerdere variabelen in plaats van slechts één. Een dergelijke selectieprocedure is, met de kennis van nu, de meest valide en betrouwbare vorm. Dit blijkt uit deze internationale literatuurreview.

Selectie voor lerarenopleidingen is effectiefst met mix van selectievariabelen

Om het onderwijs te verbeteren moeten er goede leraren van de lerarenopleidingen komen. Een manier om dit te bereiken is de kwaliteit van de instromende studenten aan de lerarenopleidingen te verhogen met behulp van een selectieprocedure. Toekomstige studenten kunnen dan worden bevraagd en getest op

  1. hun kennis,
  2. hun motivatie,
  3. hun professionele houding en
  4. hun beroepsgerelateerde vaardigheden.

Wanneer deze vier variabelen in samenhang worden bevraagd tijdens een assessmentprocedure, vergroot dat de voorspellende waarde van de selectie van aankomende leraren-in-opleiding.

Het rapport ‘Effecten van selectie ten behoeve van de lerarenopleidingen’ staat bij de publicaties hieronder.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  LA1320-001
Titel onderzoeksproject:  Effecten van selectie ten behoeve van de lerarenopleidingen
Looptijd:01-01-2014 tot 31-12-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. R.M. van der Rijst Universiteit Leiden rrijst@iclon.leidenuniv.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
J.H. van Driel Universiteit Leiden  
M.D.A. van Verseveld Hogeschool van Amsterdam  
M. Snoek Hogeschool van Amsterdam  
E.H. Tigelaar Universiteit Leiden  

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Selectie aan poort lerarenopleidingenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.