Professionele ontwikkeling van docenten in ROC’s door middel van human resource management

Geplaatst op 1 juni 2016

In dit deelproject wordt onderzocht of en hoe Human Resource Management informele leeractiviteiten (professionele ontwikkeling van docenten binnen ROC’s) kan bevorderen. Binnen Human Resource Management wordt traditie getrouw naar de verschillende HR praktijken (instrumenten) gekeken, zoals werving & selectie, loon, prestatiebeloning, formele training, promotie en ontslag. Recentelijk wordt naast deze concrete HR praktijken meer gekeken naar het proces: hoe wordt Human Resource Management gepercipieerd door de medewerkers; kunnen zij begrijpen wat van hen wordt verwacht, en wat wordt gewaardeerd door het management van de organisatie.

Het ‘onder condities geaccepteerde’ artikel voor Academy of Management Learning and Education gaat dan ook in op de wijze waarop Human Resource Management wordt gepercipieerd door de leerkrachten binnen een school en wordt nagegaan of dit een effect heeft op de relatie van de duidelijkheid van de prestatiebeoordeling (de jaarlijkse ontwikkelingsgesprekken), als een concrete HR-praktijk op de informele leeractiviteiten van leerkrachten binnen ROC. Uit de resultaten (two wave data) blijkt dat prestatie beoordeling een positief effect heeft op de informele leeractviteiten, naarmate de beoordeling duidelijker is leren leerkrachten meer op een informele wijze, en dit effect wordt versterkt als leerkrachten begrijpen wat het management van een school van hen verwacht (proces).

Daarnaast wordt binnen dit deelproject gekeken of de relaties tussen individuele (het eerste PhD-project) en team factoren (het tweede PhD project) worden beïnvloed door het Human Resource Management van de school. De eerste analyses voor deze lijn van het deelproject liggen op de plank en worden binnenkort verder verwerkt tot artikelen.

Daarnaast heeft de postdoc binnen dit project toegang tot data waarin in een quasi-experimenteel onderzoek (three-wave-data, controle en experimentele groep, zowel onder leerkrachten als teamleiders) de effecten van een ‘managementleergang’ (prof Dolf vd Berg) worden gemeten. De resultaten laten zien dat naarmate team leiders minder gericht zijn op prestatie, maar meer gericht zijn op het leren, zowel voor hen zelf als voor de leerkrachten, er meer informeel van elkaar wordt geleerd, en meer innovatief gedrag wordt vertoond. De resultaten van dit onderzoek zijn ingediend voor een internationale conferentie.

Ten slotte heeft de post doc een hoofdstuk over longitudinale methode van onderzoek geschreven voor een textboek “Advanced HR methods” (editors: Karin Sanders, Julie Cogin en Hugh Bainbrigde), dat binnen een paar maanden wordt uitgegeven bij Routledge.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-07-303
Titel onderzoeksproject:  Understanding professional development of teachers by means of human resource management
Looptijd:01-03-2009 tot 01-07-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. K. Sanders Universiteit Twente k.sanders@utwente.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. T. Bednall   t.bednall@unsw.edu.au

Publicatie(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

Cursus & Materiaal
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Wil jij als leerkracht het verschil maken bij kinderen die thuis onveilig opgroeien? Kijk hoe Augeo daarbij helpt.
Augeo 
Lespakket
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Probeer de nieuwe digitale leerlijn van de ANWB schooljaar 2023-2024 gratis uit. Meld je nu aan!
ANWB 
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcodeStrategisch HR-beleid benut professioneel kapitaal
Strategisch HR-beleid voor onderwijsorganisaties
Myriam Lieskamp


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest