Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen Gerichte feedback Getting things done Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Leraren zijn net echte mensen Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
Communicatie
Startgesprekken na de zomer Vanzelfsprekende relatie
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
ICT
Weinig ICT-gebruik Invloed digitale leeromgevingen op leraren Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren

 

Professionele ontwikkeling van docenten in ROCís door middel van human resource management

Geplaatst op 1 juni 2016

In dit deelproject wordt onderzocht of en hoe Human Resource Management informele leeractiviteiten (professionele ontwikkeling van docenten binnen ROC’s) kan bevorderen. Binnen Human Resource Management wordt traditie getrouw naar de verschillende HR praktijken (instrumenten) gekeken, zoals werving & selectie, loon, prestatiebeloning, formele training, promotie en ontslag. Recentelijk wordt naast deze concrete HR praktijken meer gekeken naar het proces: hoe wordt Human Resource Management gepercipieerd door de medewerkers; kunnen zij begrijpen wat van hen wordt verwacht, en wat wordt gewaardeerd door het management van de organisatie.

Het ‘onder condities geaccepteerde’ artikel voor Academy of Management Learning and Education gaat dan ook in op de wijze waarop Human Resource Management wordt gepercipieerd door de leerkrachten binnen een school en wordt nagegaan of dit een effect heeft op de relatie van de duidelijkheid van de prestatiebeoordeling (de jaarlijkse ontwikkelingsgesprekken), als een concrete HR-praktijk op de informele leeractiviteiten van leerkrachten binnen ROC. Uit de resultaten (two wave data) blijkt dat prestatie beoordeling een positief effect heeft op de informele leeractviteiten, naarmate de beoordeling duidelijker is leren leerkrachten meer op een informele wijze, en dit effect wordt versterkt als leerkrachten begrijpen wat het management van een school van hen verwacht (proces).

Daarnaast wordt binnen dit deelproject gekeken of de relaties tussen individuele (het eerste PhD-project) en team factoren (het tweede PhD project) worden beïnvloed door het Human Resource Management van de school. De eerste analyses voor deze lijn van het deelproject liggen op de plank en worden binnenkort verder verwerkt tot artikelen.

Daarnaast heeft de postdoc binnen dit project toegang tot data waarin in een quasi-experimenteel onderzoek (three-wave-data, controle en experimentele groep, zowel onder leerkrachten als teamleiders) de effecten van een ‘managementleergang’ (prof Dolf vd Berg) worden gemeten. De resultaten laten zien dat naarmate team leiders minder gericht zijn op prestatie, maar meer gericht zijn op het leren, zowel voor hen zelf als voor de leerkrachten, er meer informeel van elkaar wordt geleerd, en meer innovatief gedrag wordt vertoond. De resultaten van dit onderzoek zijn ingediend voor een internationale conferentie.

Ten slotte heeft de post doc een hoofdstuk over longitudinale methode van onderzoek geschreven voor een textboek “Advanced HR methods” (editors: Karin Sanders, Julie Cogin en Hugh Bainbrigde), dat binnen een paar maanden wordt uitgegeven bij Routledge.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-07-303
Titel onderzoeksproject:  Understanding professional development of teachers by means of human resource management
Looptijd:01-03-2009 tot 01-07-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. K. Sanders Universiteit Twente k.sanders@utwente.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. T. Bednall   t.bednall@unsw.edu.au

Publicatie(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Professionele ontwikkeling docenten ROCInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.