Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl 29 September 2017

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

Arja Kerpel bespreekt een actueel boek over breinvriendelijk onderwijs.

Verder geeft Anton Horeweg praktische tips voor het omgaan met kinderen met DCD.

En natuurlijk nog veel meer!

Hartelijke groeten, Marleen

P.S., Heeft u als eens gekeken op ons Pinterest bord over Executieve functies?

Effectieve voorbereiding van de rekenles (1)

De essentie van een effectieve voorbereiding van de rekenles (1)
Dolf Janson Wat moet je doen om in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen? In dit artikel krijg je handvatten voor een effectieve voorbereiding.

Tips voor gedragsproblemen in de klas - dcd

DCD - Tips voor de leerkracht
Anton Horeweg DCD - tips voor de leerkracht voor kinderen met een coördinatie-ontwikkelingsstoornis. Wat is DCD en hoe ga je als leerkracht in de klas om met kinderen die DCD hebben?

Online informatievaardigheden methoden

Hoe kun je methoden gebruiken om leerlingen vaardig met online informatie om te laten gaan?
Marléone Goudswaard School is allang niet meer de enige plek waar geleerd wordt. Leerlingen gebruiken dagelijks internet. Maar hoe gebruiken zij het effectief en wat is de rol van methoden daarbij?

Congres spelend leren
kunst integreren in je lessen

Waarderen van kunst door connectie met het curriculum
Vera Meewis Waarom zou je denken stimuleren door kunst? Omdat kunstwerken op natuurlijke wijze uitnodigen tot diep denken. Kunst biedt ruimte voor open onderzoek en gelaagde betekenisgeving.

High impact learning (2)

Leren en ontwikkeling anno 2022: High impact learning (2)
Filip Dochy Om efficiënt te kunnen functioneren in organisaties waar kennis continu veroudert, is het voor studenten van belang om te leren in contexten waar ze zelf kennis moeten verzamelen en deze direct leren toe te passen.

Werkvormen - Instructie

Didactische werkvormen – Instructievormen
Arja Kerpel Hoe kun je afwisselen met instructievormen? In dit artikel staan praktische handvatten bij didactische werkvormen voor instructie.

Opvoedwijzer Asperger

Opvoedwijzer Asperger
Marleen Legemaat Hoe moet je omgaan met een kind met Asperger? Hoe kun je deze kinderen beter begrijpen? In Opvoedwijzer Asperger geeft Richard Bromfield veel tips voor ouders en opvoeders van kinderen met Asperger.

Leerlingen met dyslexie
Breinvriendelijk onderwijs

Breinvriendelijk onderwijs
Arja Kerpel Hoe werkt het brein precies en hoe passen we dat toe in de klas? Door hierop aan te sluiten, leren leerlingen sneller, meer en vinden ze leren leuker!

Teken je gesprek

Teken je gesprek over faalangst
Arja Kerpel Teken je gesprek over faalangst is een handig hulpmiddel om een probleem te visualiseren en samen te werken aan een oplossing.

Scratch Rainbow Matrix en Scratch Controller

Scratch Rainbow Matrix en Scratch Controller
Liesbeth Simonse Maak programmeren met Scratch nóg leuker en leerzamer met de Scratch Rainbow Matrix en de Scratch Controller.

Kiene klanken

Kiene klanken
Liesbeth Simonse Kiene Klanken is een houten, interactief klankstempelset. Kinderen leggen de letterstempels op de Ipad, en krijgen feedback op hun niveau!

Stichting Jeugdinterventies
relatie frans-spaans en dyslexie in vo

Heeft het leren van Frans of Spaans als vreemde taal invloed op dyslexie?
Wat is er bekend over de relatie tussen het leren van Frans of Spaans als vreemde taal en dyslexie in het voorgezet onderwijs?

Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand

Is het wenselijk om kleuters met een achterstand in de nederlandse taal, engels aan te bieden?
Is het wenselijk om in klas 1 en 2 van het basisonderwijs Engels aan te bieden aan kinderen met een achterstand in het Nederlands?

Verbonden schrift en blokschrift

Verbonden schrift en blokschrift: dragen ze bij aan de cognitieve en motorische ontwikkeling?
Voegt schrijven -blokschrift of verbonden- iets toe aan de ontwikkeling van leerlingen?

Negatieve effecten smartphone

Hoe kunnen scholen negatieve effecten van smartphones in de klas tegengaan?
Negatieve effecten van smartphones: hoe ga je daar als school mee om?

Reflectieopdrachten en zelfregulatie

Een reflectieopdracht: is dat voor vmbo-leerlingen moeilijker dan voor havo/vwo-leerlingen?
Is het voor vmbo-leerlingen moeilijker om een reflectieopdracht uit te voeren dan voor havo/vwo-leerlingen?

Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk

Wat laten leraren zien van hun vaardigheden voor gepersonaliseerd onderwijs?
In hoeverre laten leraren die over de vereiste vaardigheden voor gepersonaliseerd onderwijs beschikken, dat in de lespraktijk ook zien?

Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter | Pinterest

 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.