Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl 11 September 2017

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

Dolf Janson en Martie de Pater geven een belangrijk inzicht: "Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van je leerlingen betekent: aansluiten bij hun ervaringen, hun voorkennis en hun inzichten."

Peter de Vries geeft praktische tips voor een nieuwe werkwijze: startgesprekken met ouders aan het begin van het schooljaar.

En natuurlijk nog veel meer!

Hartelijke groeten, de redactie

Kunstintegratie als betekenisgeving

Kunstintegratie als betekenisgeving
Vera Meewis Het maken van de verbinding met kunst blijkt kinderen te helpen om de stof beter te begrijpen doordat ze er actief betekenis aan geven. Deze conclusie deed de Amerikaanse onderzoekster Patricia Lynch.

Getting things done

Getting things done, dat wil toch iedereen? (2)
Angela Kouwenhoven Op hoeveel verschillende manier verzamel jij dingen waar je nog wat mee moet? Welke inbakjes heb jij eigenlijk en welke wil je deleten?

Startgesprekken na de zomer

Startgesprekken: handvatten voor een goede start
Peter de Vries Steeds meer scholen beginnen het nieuwe schooljaar met startgesprekken met ouders. Ook wel ‘kennismakingsgesprek’ of ‘omgekeerde tienminutengesprek’ genoemd.

Voor een sociaal sterke groep
Effectieve voorbereiding van de rekenles

De essentie van een effectieve voorbereiding van de rekenles
Dolf Janson en Martie de Pater Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van je leerlingen betekent: aansluiten bij hun ervaringen, hun voorkennis en hun inzichten. Aan het begin van het schooljaar kan je rustig een week uittrekken om je leerlingen zichtbaar te laten maken wat zij al weten

Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren

Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren (het kan!)
Wendy Brasz en Myra den Haan Veel scholen zijn bezig met gepersonaliseerd leren. Maar wat is het nu eigenlijk? Moeten alle lesmethodes de deur uit? Wij denken van niet! Lesmethodes zijn een prima vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren.

High impact learning (1)

High impact learning: model voor de toekomst - inleiding
Filip Dochy Deze bijdrage schetst een model voor toekomstig onderwijs, uitgaande van de huidige know-how over wat impact heeft als we echt willen leren en de contextfactoren die nodig zijn om dat te kunnen realiseren.

Wandelen voor water
Grip op de groep

Grip op de groep
Arja Kerpel Hoe kun je een goede groep vormen? Tactvol inspelen op de groepsprocessen in de klas is daarbij belangrijk. De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal.

Betrokkenheid! - Marzano

Betrokkenheid!
Arja Kerpel Hoe krijg je leerlingen écht betrokken bij de les? Als leraar heb je daar zeker invloed op! Lees het in Betrokkenheid! van Robert Marzano

Emoticube

Emoticube - Giga
Otto Zwolsman Deze Emoticube is een handig hulpmiddel bij het omgaan met emoties. Je kunt hem één-op-één inzetten of bij groepsvorming en groepsprocessen.

Wijzer in Executieve Functies

Wijzer in Executieve Functies
Arja Kerpel Wijzer in executieve functies is een speels hulpmiddel om de executieve functies te trainen, zoals impulsen beheersen, plannen, emoties reguleren.

effectief leren
Verbonden schrift en blokschrift

Verbonden schrift en blokschrift: dragen ze bij aan de cognitieve en motorische ontwikkeling?
Voegt schrijven -blokschrift of verbonden- iets toe aan de ontwikkeling van leerlingen?

Negatieve effecten smartphone

Hoe kunnen scholen negatieve effecten van smartphones in de klas tegengaan?
Negatieve effecten van smartphones: hoe ga je daar als school mee om?

Invloed digitale leeromgevingen op leraren

Welke invloed heeft het werken met digitale leeromgevingen die gepersonaliseerd leren mogelijk maken op het handelen en oordelen van leraren?
Welke invloed heeft het werken met digitale leeromgevingen die gepersonaliseerd leren mogelijk maken op het handelen en oordelen van leraren?

Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter | Pinterest

 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.