Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl 5 April 2017

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

Marjolein Zwik betoogt dat werkdruk vaak onterecht wordt afgedaan als 'beleving'. Dit blokkeert het daadwerkelijke gesprek over oplossingen.

Myra den Haan en Wendy Brasz geven aan dat groepsplannen niet verplicht zijn. Hoe geef je groepsplanloos werken vorm?

En natuurlijk nog veel meer!

Hartelijke groeten, de redactie.

P.S., Je kunt nu meedingen naar de NRO-verbindingsprijzen voor onderwijs en onderzoek.

Faalangst begeleiden

We moeten af van het idee dat faalangst iets abnormaals is!
Ivo Mijland Examentijd: stress, faalangst? Wat hebben jongeren nodig om uit zichzelf te halen wat erin zit? Help ze studeren wat ze willen studeren. Help ze slagen als ze kunnen slagen.

Leerbevorderende feedback

Feedback in de praktijk
Lia Voerman Wat kan een docent in de klas doen om leerbevorderende feedback te geven? Gebruik de A van Aandacht. De B van Bevragen of Benoemen. De C van Checken.

Schoolreizen
Groepsplanloos

Planmatig en groepsplanloos
Wendy Brasz en Myra den Haan Groepsplannen zijn niet verplicht op scholen. Een opluchting voor velen. Toch wil je je onderwijs wel plannen. Wat hebben onderwijsbehoeften daarmee te maken?

Programmeren 2

Leren denken als een programmeur
Marléone Goudswaard Voor denken als een programmeur heeft de CED-Groep een doorgaande lijn ontwikkeld. Leerlijnen vormen de ruggengraat van het onderwijs. Kies er gericht 'tools' bij.

Werkdrukbeleving

De dooddoener die werkdrukbeleving heet...
Marjolein Zwik Zo lang we over de beleving van werkdruk praten, zal een inhoudelijk gesprek over de daadwerkelijke werkdruk niet plaatsvinden​. Werkdruk in het onderwijs is meetbaar en bewijsbaar.

Vinger opsteken

Vinger opsteken in de klas is niet verkeerd!
Michel Verdoorn In alle media in Nederland werd het laatst groots aangekondigd: ‘De opgestoken vinger verdwijnt uit de klas’. Een typisch voorbeeld van uit hun verband gerukte onderzoeksresultaten.

Motivatie vmbo

Training helpt leraren vmbo-leerlingen te motiveren
Annemieke van Nifterik In plaats van 'moeten' leren kunnen we onze leerlingen beter uitleggen waarom iets 'handig' is om te doen. Het bieden van autonomie en structuur tegelijkertijd stimuleert de motivatie van je leerlingen!

De Gids

De Gids - over begaafdheid in het basisonderwijs
Arja Kerpel Op elke school zitten begaafde leerlingen. Zij komen er niet 'vanzelf'. Om hen tot bloei te laten komen, hebben zij goede begeleiding nodig. Maar hoe doe je dat?

Het vollehoofdenboek

Het vollehoofdenboek
Arja Kerpel Het vollehoofdenboek maakt inzichtelijk waar de overprikkeling door komt. Kinderen leren aanvoelen wanneer hun hoofd vol loopt en denken na over hun eigen gebruiksaanwijzing.

Wat is bekend over de relaties tussen groepsgrootte, werkbeleving van docenten en effecten bij studenten in het mbo?
Het effect van groepsgrootte staat meestal niet op zichzelf. Andere factoren spelen ook een belangrijke rol, zoals leerling- en groepskenmerken en het handelingsrepertoire van de docent.

Zelfvertrouwen en zelfstandigheid

Welke didactische strategieën hebben een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen in het praktijkonderwijs?
Welke didactische strategieën hebben een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen in het praktijkonderwijs?

Vreemde talen

Wat is de relatie tussen de beheersing van moderne vreemde talen, anders dan Engels, en toegang tot de arbeidsmarkt?
Wat is de relatie tussen de beheersing van moderne vreemde talen, anders dan Engels, en toegang tot de arbeidsmarkt?

Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter | Pinterest

 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.