Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl 2 March 2017

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

Lisanne van der Nijnatten betoogt dat hogere orde denkopdrachten een must zijn voor hoogbegaafde kinderen.

Dolf Janson geeft aan hoe belangrijk een growth mindset is bij rekenen.

En natuurlijk nog veel meer!

Hartelijke groeten, de redactie

P.S. Er is binnenkort een congres van Eduseries over actuele thema's zoals dyslexie, ICT in het onderwijs, Flipping the Classroom.

Hogere orde denken

Hogere orde denkopdrachten
Lisanne van Nijnatten Hoogbegaafde kinderen moeten voldoende uitdaging krijgen. Veel verrijkingsmaterialen zijn zoethoudertjes. Spreek het kind aan op zijn hogere orde denkvaardigheden!

Mindset bij rekenen

Groeien in de getallenwereld
Dolf Janson Wat is er nodig voor een growth mindset in de rekenlessen? Het beeld dat leraren van kinderen hebben werkt vaak als selffulfilling prophecy. Gebruik 'car' en 'care' om vooruit te komen!

Schoolreizen
Lezen en schrijven

‘Ik ren harder en probeer de persoon af te schudden.’
Gerdineke van Silfhout Leerlingen leren tekst het best begrijpen als zij zelf een eigen verhaal kunnen maken. Laat hen hun angsten benoemen, stel criteria op en zet de leerlingen aan het werk.

Positieve feedback

Een ander perspectief op - hardnekkige - opvattingen over feedback
Lia Voerman Positieve en negatieve feedback moeten in de juiste verhouding tot elkaar gebruikt worden. Het onderscheid tussen de persoon en het gedrag moet gemaakt worden bij deze feedback!

Programmeren

Leren denken als een programmeur
Marléone Goudswaard Is technologie voor kinderen belangrijk? Denken als een programmeur helpt bij het oplossen van problemen en vraagstukken waarmee we nu en in de toekomst geconfronteerd worden.

Duurzaam onderwijs

Autopoiesis: perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs
Guus Geisen Welk systeem van onderwijs sluit goed aan op de manier van leren van kinderen en leidt tegelijkertijd op tot het werken aan de oplossingen van morgen?​ De lat ligt nu te laag!

Programma LeerKracht

Programma LeerKracht doorbreekt eilandjescultuur
Annemieke van Nifterik Deelname aan het programma leerKRACHT levert samenwerkend leren op. Neem ook deel en zet de leraar in zijn leerKRACHT!

Toetsrevolutie

Toetsrevolutie
Helèn de Jong Formatief toetsen versterkt de aansluiting tussen leren, instructie en beoordelen. Uit onderzoek blijkt dat formatieve toetsvormen een positieve invloed hebben op motivatie van leerlingen.

Doorstroom mbo-hbo

Waaraan moet een succesvol traject gericht op de doorstroom mbo – hbo voldoen?
De doorstroom mbo - hbo is afhankelijk van veel factoren: zowel student- als omgevingskenmerken kunnen leiden tot uitval.

Hyperfocus

Wat is er bekend over het begrip ‘hyperfocus’ en een mogelijke relatie met de executieve functie ‘vastgehouden aandacht’?
Hyperfocus verschilt van de executieve functie 'vastgehouden aandacht'. Games helpen om de vastgehouden aandacht om te zetten in hyperfocus.

Schrijfmateriaal

Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijven?
Met welk schrijfmateriaal kun je het beste leren schrijven? Dikte schrijfmateriaal en pengreep zijn soms van invloed op de schrijfsnelheid, maar niet op de kwaliteit van het handschrift.

Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter | Pinterest

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.