Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl 20 January 2017

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

Arja Kerpel bespreekt het boek 'Overprikkeld': Een kind met autisme, ADHD? Voor prikkelgevoelige kinderen kan de wereld overweldigend zijn!

Annemiek van Nifterik bespreekt recent onderzoek van het NRO: Investeren in leesmotivatie loont!

Met vriendelijke groeten, de redactie

Kinderrechter

7 vragen over de kinderrechter
Miriam de Heer Hoeveel kinderen plegen een strafbaar feit? Als je het kinderen vraagt, blijkt dat 55 tot 65 procent wel eens iets strafbaars heeft gedaan. Wanneer komt de kinderrechter in beeld?

Cesuur

Waar ligt de cesuur?
Karen Heij Waar ligt de grens tussen voldoende en onvoldoende? In dit artikel vatten we inzichten samen van vier experts. Wat is eigenlijk een cesuur? Zit er logica achter de 5,5 als onvoldoende?

Onderwijs opleidingen
Ervaringsreconstructie

De ervaringsreconstructie; van onmogelijkheid naar kans
Marcel van Herpen Een lastige leerling blijkt vaak geen lastige leerling als er wordt gewerkt vanuit de Ervaringsgerichte benadering. Het team werkt samen aan de 'lastige' leerling door zijn ervaringen in kaart te brengen.

Leerplan in beeld

Leerplan in Beeld: website geeft houvast bij gepersonaliseerd leren
René Leverink Hoe maken we een leerplan dat recht doet aan individuele leerbehoeften én aan algemene randvoorwaarden? Leerplan in beeld helpt bij het houden van overzicht en maken van keuzes.

Maatwerk en vakmanschap

Van maatwerk naar vakmanschap bij gedragsproblematiek
Peter Mol Kwaliteit is direct van invloed op het werk van een begeleider. In dit artikel bespreekt Peter Mol vanuit een niet gebruikelijke invalshoek stimuleren van kwaliteitsverhoging van collega’s.

Digitale feedback 2

Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? – deel 2
Pepijn Dousi Wat heeft invloed op de waarde van feedback in digitale leeromgevingen? De aard van de feedback en de kenmerken van zowel de leertaken als de lerende.

Leesmotivatie bevorderen

Investeren in leesmotivatie loont: het bevordert motivatie en leesvaardigheid
Annemieke van Nifterik Programma's die de leesmotivatie verhogen, hebben een positief effect op leesvaardigheid. Ze kunnen worden ingezet om laaggeletterdheid terug te dringen.

Ik heb ook wat te vertellen

Ik heb ook wat te vertellen!
Helèn de Jong Hoe kun je goede gesprekken voeren met pubers en jeugdigen? Daarover gaat het boek Ik heb ook wat te vertellen van Martine F. Delfos. Lees hier een samenvatting en tips.

Overprikkeld

Overprikkeld
Arja Kerpel Prikkelgevoelige kinderen beleven de wereld intens. In het boek Overprikkeld geeft Carolyn Dalgliesh praktische strategieën om de wereld van je kind te structureren.

Wiebelen en friemelen kaartjes

Wiebelen en friemelen hulpkaarten
Arja Kerpel Is een leerling overprikkeld? Of heeft hij juist meer prikkels nodig? Zet dan kalmerende of activerende strategieën in. Deze Wiebelen en friemelen hulpkaarten zijn een handig hulpmiddel!

Bokabox Verkeer

Bokabox verkeer
Otto Zwolsman De Bokabox Verkeer leent zich er goed voor om de opbouw van de verkeersborden te begrijpen en te weten welke betekenis de pictogrammen hebben die op de borden staan afgebeeld.

Leerlijnen vergelijken

Zijn de leerlijnen van de verschillende leergebieden op de basisschool ooit met elkaar vergeleken?
Zijn de leerlijnen van de verschillende leergebieden op de basisschool ooit met elkaar vergeleken?

NT2 bij migrantenkinderen

Wat zijn effectieve methoden om (migranten)kinderen in het basisonderwijs Nederlands als tweede taal aan te leren?
Wat zijn effectieve methoden om (migranten)kinderen in het basisonderwijs Nederlands als tweede taal aan te leren? En welke ict-middelen kunnen daarbij helpen?

Taalvaardigheid Engels

Wat is er bekend over de relatie tussen vreemde talendidactiek en leeropbrengsten voor Engels?
Wat is er bekend over de relatie tussen vreemde talendidactiek en leeropbrengsten voor Engels als vreemde taal bij leerlingen van 4 tot 12 jaar?

Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter

 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.