Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl juni 2016

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

Ernst van Grol geeft aan hoe we SOVA-trainingen kunnen verbeteren.

Hoe kun je negatief denkende kinderen helpen? Arja Kerpel bespreekt het boek 'Het lukt toch niet'.

En nog veel meer... Wij wensen u een fijne vakantie!

De redactie

Leren spellen

Leren spellen: de klanken bepalen de letters
Dolf Janson De grootste fout die je volgens Dolf Janson in de spellingdidactiek kunt maken, is dat je klanken verwart met letters. Klanken worden in het hoofd omgezet in letters!

Digitale didactiek

Tien pijlers van digitale didactiek
Wilfred Rubens Hoe kan ICT muren tussen school en buitenwereld helpen slechten? Leren met anderen (in het buitenland). Actuele informatiebronnen aanboren. Communities of practice rond een thema.

Community bouwen

Community bouwen met ouders
Peter de Vries Ouderbetrokkenheid is niet alleen de betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind, het gaat verder dan dat. Ouderbetrokkenheid is de bijdrage van ouders om het kind goed te laten functioneren in de schoolsituatie.

Toelaatbaarheid

Passend onderwijs en weloverwogen beslissen.
Elena Carmona van Loon Wat is het doel van beslismomenten over de vormgeving van onderwijs aan deze leerling? Dat besluiten niet in de waan van de dag genomen of teruggedraaid worden.

Groepsdynamiek

Hoe kunnen we SOVA-trainingen verbeteren?
Ernst van Grol Wat proberen SOVA-trainingen eigenlijk te bereiken? Lees hoe u SOVA-trainingen kunt optimaliseren. Door het spelen in de gymzaal ontstaan spanningen in een gecontroleerde situatie!

Contextuele leerlingbegeleiding

De parabel van Bert en Erik
Ivo Mijland Waarom wordt de relatie kind-school gelijkgetrokken aan de relatie kind-thuis? Loyaliteit is voor iedereen belangrijk. Kies daarom voor de contextuele begeleiding!

Burgerschapsonderwijs

Burgerschap in de school
René Leverink Hoe zit het met burgerschapsonderwijs in uw organisatie? Sinds 2005 is het verplicht! Lees de inspirerende voorbeelden van de Heldringmavo, de Meerwaarde en VSO 't Korhoen.

Gelijke kansen

Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan
Annemieke van Nifterik Iedere leerling gelijke kansen op het gebied van scholing: ideaalbeeld? Ja, maar nog altijd is de sociale achtergrond van leerlingen van invloed op het schooladvies.

Differentiatie methodiek

Differentiatie: Samenwerken in homogene en heterogene groepen
Annemieke van Nifterik Differentiëren is een complex proces. Stip is een methodiek om differentiatie te vergemakkelijken. Vier uitgangspunten worden toegepast in deze methodiek.

Pubermania

Pubermania
Helèn de Jong Hoe maak je (weer) contact met je puber? Aan de hand van de 'Puberijsberg' geeft het boek PUBERMANIA antwoord op vragen die je als ouder van een puber kunt hebben.

Het lukt toch niet...

Het lukt toch niet...
Arja Kerpel Negatief denken? Helaas komt het bij veel kinderen voor. In het boek Het lukt toch niet… geeft Tamar Chansky praktische tips hoe je hiermee aan de slag kunt.

Kikkerbecool

Kikkerbecool
Otto Zwolsman Kikkerbecool is een spannend bordspel waar je wijzer van wordt. Al spelend leer je sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen.

5 minuten Tussendoor

5 minuten Tussendoor
Korstiaan Karels Met de activiteiten van 5 minuten Tussendoor krijg je nieuwe energie en concentratie. Zo bereik je een positief effect op het leren. De activiteiten slaan een brug tussen twee lessen.

Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.