Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl 15 November 2016

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

Machiel Karels beschrijft tien bouwstenen van kindgericht onderwijs. Dit is deel 2 in de serie over het failliet van het leerstofjaarklassensysteem.

Gerdieneke van Silfhout geeft tien voorbeelden van formatief evalueren in de les.

En natuurlijk nog veel meer!

Met vriendelijke groeten, de redactie.

P.S. Op Pintererst hebben wij een Pin&Win-actie waarmee u een populair onderwijsboek kunt winnen.

Opgestapelde veranderingen

Werkplezier draagt bij aan fundamentele verandering
Dolf Janson Leerkrachten ervaren hoge werkdruk, die samenhangt met een opeenstapeling van veranderingen. Dat zijn dan vaak geen verbeteringen...

Van bao naar vo

Sterk naar het voortgezet onderwijs bij autisme
Inge Verstraete Dit artikel zoomt in op de vraag, hoe het basisonderwijs de leerling met autisme kan ondersteunen bij een succesvolle overstap naar de middelbare school.

Formatief evalueren

Formatief evalueren, hoe pak ik dat aan in mijn les?
Gerdineke van Silfhout Meer en beter formatief evalueren kan het aantal summatieve toetsmomenten terugbrengen. Die tijd kunnen we goed gebruiken voor daadwerkelijk leren. Maar hoe doe je het?

Kindgericht onderwijs

Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs
Machiel Karels Wat is eigentijds en kindgericht onderwijs en aan welke doelen je dan kunt werken? Welke middelen kunnen ingezet worden om die doelen te bereiken? En hoe organiseer je dat?

Didactisch coachen

‘Goed zo!’ is onvoldoende
Lia Voerman en Frans Faber Feedback, die meer oplevert dan alleen goedgemutste leerlingen, heeft een aantal kenmerken. Met behulp daarvan leert een leerling echt iets en blijft, of wordt, gemotiveerd.

NOT
DTT niet formatief

Wat kunnen we met de Diagnostische Tussentijdse Toets?
Karen Heij Formatieve toetsing wordt niet goed toegepast. Deze toetsen worden op het verkeerde moment en met verkeerde intenties afgenomen. Hoe pas je formatieve toetsing dan goed toe?

Pin&Win Actie

Pin&Win Actie Onderwijsboeken
Wil jij één van deze populaire onderwijsboeken winnen? Dat kan, we geven ze weg! We hebben met Uitgeverij Pica en Uitgeverij Hogrefe een leuke winactie opgezet.

Schoolmania

Schoolmania: Complete gids voor ouders en kinderen
Helèn de Jong Je kind gaat naar de middelbare! Daar komt heel wat bij kijken: het maken van de juiste schoolkeuze, de voorbereiding van je kind en jezelf, de verwachtingen van de brugklas...

Groepers maken & Groepers vormen

Groepers maken & Groepers vormen
Korstiaan Karels Handige kaartensets die je kunt inzetten om de groepsvorming en groepsdynamiek te ondersteunen. Creeër een prettig groepsklimaat en verbondenheid tussen leerlingen!

Sprekende Muur

Sprekende Muur
Otto Zwolsman Leuke weetjes, woordjes in vreemde talen? Spreek de tekst in bij het plaatje et voilà: je hebt een Sprekende Muur. Je kunt er ook platte voorwerpen in doen. Eindeloos variëren!

Creativiteitsontwikkeling

Welke factoren hebben invloed op creatief denken?
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar?

Zittenblijven of versnellen

Welk effect heeft zittenblijven of versnellen?
Wat weten we over het effect van zittenblijven of versnellen op leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling?

Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter

 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.