Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl - mei 2015

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

In deze nieuwsbrief geeft Marcel Schmeier inzicht in de manier waarop verwachtingen de prestaties van kinderen beïnvloeden

Willem de Jong laat zien welke rol leerkrachten kunnen spelen bij het vaststellen van ADHD, en welke zaken niet op hun weg liggen.

Gerdineke van Silfhout geeft aan dat objectief beoordelen van taalproducten lastig is, maar zeker niet onmogelijk.

En nog veel meer lezenswaardige artikelen. Deel ze gerust binnen uw netwerk!

Met vriendelijke groeten, de redactie

ASS tips

Autisme Spectrum Stoornis. Tips voor de leerkracht
Anton Horeweg Is bij een kind autisme vastgesteld? Belangrijk om daar als leerkracht goed mee om te gaan. In dit artikel tips uit de schoolpraktijk. Om kinderen met ASS te helpen.

Onderwijskundig leiderschap

Zes uitgangspunten voor onderwijskundig leiderschap
Menno van Hasselt Opbrengstgericht en passend onderwijs? De leerkracht voor de groep is bepalend voor elk succes. De schoolleider stuurt op zes heldere uitgangspunten.

ADHD misdiagnose

Diagnose ADHD: Schoenmaker blijf bij je leest!
Willem de Jong Heeft Nederland naast 16 miljoen bondscoaches ook 16 miljoen ADHD-deskundigen? Het onderwijs kan wel een constructieve bijdrage leveren aan de diagnose.

Mindfulness oefeningen

Mindfulness in de Klas. Oorsprong en oefeningen.
Hélène van Oudheusden Waarom weet een schildpad meer van de wegen te vertellen dan een haas? Rust is relaxed en je ademhaling is je beste vriend. Mindfulness in de klas.

Passende ouderbetrokkenheid

Bang voor ouders? Tips voor een betere samenwerking.
Peter de Vries 10-minutengesprekken voor ieder kind. One size fits all. Dat is niet meer van deze tijd. Op naar passende ouderbetrokkenheid! En... lastige ouders bestaan niet.

Hoge verwachtingen

Leren van het Rosenthaleffect
Marcel Schmeier Rosenthal toonde aan dat hoge verwachtingen bijdragen aan beter leren. Vooral jonge kinderen ontwikkelen sneller. Laten we leren van het Rosenthaleffect!

Tips woordenschat

Knikkers, spelers en spel. Tips voor woordenschatonderwijs.
Paul Filipiak Geen woorden maar... kinderen! Tips voor woordenschatonderwijs. Eerst de spelers, vervolgens het spel en tenslotte de knikkers. De leerkracht blijft spelleider.

Verantwoordelijkheid leren

Verantwoord verantwoordelijk leren zijn
Dolf Janson Serieus aandacht besteden aan verantwoordelijkheid heeft een grotere impact dan het antipestprogramma. Gehoorzaamheid moet. Verantwoordelijkheid wil.

Objectief beoordelen

Objectief beoordelen van taalproducten: een (on)mogelijke opgave
Gerdineke van Silfhout Alle dertig studenten verdienen een gelijke, objectieve beoordeling. Taalproductie beoordelen blijft mensenwerk. Met deze tips kunt u er wel in de buurt komen!

Staat van de leraar

De Staat van de Leraar: professionele emancipatie!
Marjolein Zwik De leraar als ingenieur van het onderwijs? Niet meer als de arbeider? Minister Bussemaker kreeg De Staat van de Leraar uitgereikt. Het voorstel is emancipatie!

Leesrijpheid toetsen

Vervaets leesrijpheidstoets versus Cito taal voor kleuters, groep 2
Ewald Vervaet Is een kind leesrijp of niet? Het belang van de vraag staat buiten kijf. Bekijk de vergelijking tussen Vervaets leesrijpheidstoets en Cito Taal voor kleuters groep 2.

Memoli

Memoli
Memoli is een verrijking van het klassieke memoryspel. Memoli heeft diverse mogelijkheden en niveaus. Geschikt voor jonge kleuters, maar ook voor hoogbegaafde leerlingen.

Onderwijscooperatie onderzoek Wat vinden leraren van het initiatief #onderwijs2032?
Vinden zij zelf ook dat de curricula in po en vo gemoderniseerd moeten worden? En hoe staan de mensen in het mbo hierin? Welke rol willen leraren eigenlijk hebben als het gaat om curriculumontwikkeling?
Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.