Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl April 2015

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

Tijdens de presentatie van het onderwijsverslag op 15 april zei staatssecretaris Dekker: "Als je het gevoel hebt dat je iets doet wat niet bijdraagt aan beter onderwijs of wat niet in het belang is van de leerlingen, stop er gewoon mee!". Interessant toch?

Dick van der Wateren geeft in zijn artikel over toegevoegde waarde aan dat 86% van de schoolresultaten van kinderen wordt verklaard door buitenschoolse factoren.

Met vriendelijke groeten,

De redactie

Zelf gereguleerd leren

Zelf gereguleerd leren is te leren. Vergroot intrinsieke motivatie.
Dirk van der Wulp Motiveer leerlingen maximaal door autonomie te geven. Zorg voor competentie en vooral voor relatie! Intrinsieke motivatie groeit.

Functionele toetsvragen

Bronnen en contexten in toetsvragen: functioneel of een struikelblok
Gerdineke van Silfhout De rekentoets werd in 2014 door 46 procent van de leerlingen niet gehaald. Waar gaat het mis? Bekijk hier de contexten uit verschillende toetsen en examens.

Ontwikkelen van wijsheid

Ontwikkelen van wijsheid: over succeslussen en piramides
Jan Jutten Alle kennis die door de mensheid ontwikkeld is, is beschikbaar via de vingertoppen van elk kind. Wat is dan de taak van de school? Van de leerkracht?

Teamontwikkeling

Werken aan team dé uitdaging schooldirecteur
Alex de Bruijn Ga teamleren in groep 9. Alex de Bruijn adviseert de traditionele vergaderingen af te schaffen. Plan werkbijeenkomsten en bezoek daarna elkaars lessen.

Toegevoegde waarde

De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren Leraren krijgen meer zeggenschap over de lespraktijk. Toch blijft de overheid maar controleren op kwaliteit. Lees hier over het meten van toegevoegde waarde.

Onderwijsverslag 2013-2014

Onderwijsverslag 2013/2014: cruciale rol schoolleider
Machiel Karels De onderwijsinspectie heeft de stand van zaken in het afgelopen onderwijsjaar samengevat in het onderwijsverslag 2013/2014. In dit artikel enkele kernpunten uit het onderwijsverslag.

Studiemiddag gedragsproblemen

KinderKennisCentrum gaat scholen helpen zorgleerlingen gerichter aan te pakken
Het KinderKennisCentrum Utrecht gaat de basisscholen in midden Nederland helpen met het vroeger detecteren en gerichter aanpakken van gedragsproblemen bij leerlingen.

Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
Onderwijskundig kennisplatform Wij-leren.nl heeft de aandacht van 150.000 bezoekers per maand.
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media:

Facebook | Linkedin | Twitter

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.