Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl November 2015

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

In deze nieuwsbrief bespreekt Helèn de Jong een boek over persoonlijke effectiviteit in het onderwijs. Altijd actueel!

Verder zet Marjolein Zwik enkele kanttekeningen bij het voorstel van het Platform #onderwijs2032.

Tenslotte geeft Gert Biesta een verheldering van het begrip persoonsvorming en hoe hij dat ingevuld zou willen zien.

En natuurlijk nog veel meer!

Met vriendelijke groeten, de redactie

Stakeholders

Werken aan relaties met stakeholders
Henk Galenkamp Inzoomen op relaties: het gaat om de toegevoegde waarde die jij realiseert voor je stakeholders. Voor een duurzaam succesvolle school!

Nieuwe vormen

Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk
Peter de Vries Ouderbetrokkenheid is niet zo moeilijk, mits je maar investeert in de samenwerking aan het begin van het jaar. Voer communicatievormen op maat in.

Systeemdenken 21e eeuw

Systeemdenken in de school van de 21e eeuw
Jan Jutten Vijf disciplines voor werken aan een lerende school. Tevens een bruikbaar kader voor onderwijs en opvoeding in onze tijd. Dit artikel richt zich op systeemdenken.

Hogere denkvaardigheden

Uitdagende opdrachten voor het betere denkwerk
René Leverink Over de beeldenstorm: beredeneer welke van drie bronnen geschreven is door een katholieke auteur? Hogere denkvaardigheden: analyseren, evalueren, creëren!

Subjectificatie

Persoonsvorming of subjectificatie? Een poging tot verdere verheldering
Gert Biesta Qualification, socialisation en subjectification: drie functies en ook drie doeldomeinen van het onderwijs. In vormgeving en uitvoering moet hier aandacht voor zijn.

Overdenkingen bij Schnabel I

Enkele overdenkingen bij Schnabel I #onderwijs2032
Marjolein Zwik Enkele kanttekeningen bij het voorstel van het platform #onderwijs2032. Moet Engels vanaf kleuterleeftijd een speerpunt zijn? Is schrijven overbodig? Is kennis minder belangrijk?

Tekenles

Tekenen als omgaan met de visuele wereld
Vera Meewis Hoe kun je als leerkracht een positieve impact hebben op het tekenen van leerlingen als je daar zelf weinig ervaring mee hebt? Onderzoek van Robert Watts helpt.

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit in het basisonderwijs
Helèn de Jong Een werkboek over gedrag en effectieve communicatie. Je kunt het gebruiken als praktische leidraad bij lastige situaties die je tegenkomt in je werk op school.

Congres organiseren Congres of studiedag online organiseren
Organiseert u een jaarlijks congres of een studiedag? Regel de indeling van de workshops gemakkelijk online met Lesys!
Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.