Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

Allereerst wensen we u voor het nieuwe jaar de professionele ruimte toe die hoort bij het vak van leerkracht. Op dat gebied is er namelijk nog wel wat (leer)winst te behalen.

Deze maand moeten alle basisscholen aangeven met welke eindtoets zij willen gaan werken. Daarom een samenvattend artikel over de eindtoetsen en een specifiek artikel over kindgerichte en adaptieve eindtoetsen.

Administratieve werkdruk in het onderwijs blijft nog steeds een aandachtspunt. Er is echter minder verplicht dan doorgaans wordt gedacht.

Lesgeven is een mooi vak, vooral als je op z'n tijd met humor weet te werken.

Vriendelijke groeten, de redactie

Steungroepaanpak

Steungroepaanpak van pesten
Dirk van der Wulp Pesten kan ernstige vormen aannemen. Lees hier over de verbluffende resultaten van de steungroepaanpak. Pesters, toeschouwers en potentiële vrienden gaan met elkaar in gesprek.

Humor in de klas

Humor in de klas: een serieuze zaak
Casper Hulshof Humor is als haarlemmerolie voor communicatie. Voer een humorcheck uit op uw eigen werk met de MRI-scanner: Motiveren, Relativeren en Instrueren. Best grappig, maar wel serieus!

Orde en grenzen

Orde en grenzen
Henk Galenkamp Het tweede artikel van Henk Galenkamp over communicatie. De droom van elke leraar: orde in de klas en de focus op de leerstof. Het heeft alles te maken met grensbewaking.

Deel 1: leren van elkaar

Leren van en met elkaar
Harm Klifman Een vierluik over collegiale visitatie op docentniveau. In dit eerste artikel geven we tien tips voor collegiaal leren. Maak nu een start met professionele nieuwsgierigheid!

Eindexamen en dyslexie

Eindexamen doen met dyslexie in 2015
Terry van de Beek Is uw school klaar voor het eindexamen 2015 van leerlingen met dyslexie? Lees hier welke voorbereidingen en faciliteiten nodig zijn. En er moet natuurlijk wel gewoon geleerd worden!

Fase jonge schoolkind

De fase van het jonge schoolkind
Ewald Vervaet Het vaststellen van de leesrijpheid is een belangrijk onderwerp! Pogingen tot leesonderwijs aan psychologische kleuters falen altijd! Maar hoe zit dat dan met rekenen en schrijven?

Taalles als taallab

De taalles als taallab
Dolf Janson Een taalles waarin het doodstil moet zijn, dient ons wantrouwig te maken: wordt daar wel iets taligs geleerd? Door de uitdagende vorm is er ook opbrengst voor leerlingen met taaltalent.

Route 8 en IEP eindtoets

Twee eindtoetsen naast centrale eindtoets: IEP Eindtoets en ROUTE 8
Gerdineke van Silfhout Er valt wat te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs! Vind u een kindgerichte of adaptieve toets belangrijk? Kijk dan naar de IEP Eindtoets of naar ROUTE 8.

Regeldruk en administratie

Regeldruk en administratie: 5 vragen
Machiel Karels Regeldruk en administratie: Duidelijkheid over verplichtingen kan helpen om scholen de juiste keuzes te laten maken bij het administreren van hun procesinformatie en resultaten.

Centrale eindtoets

Centrale eindtoets basisonderwijs kiezen
Machiel Karels Basisscholen moeten bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets afnemen. Welke eindtoets kies je en wat komt daar bij kijken? Waarop let je bij een schooladvies zonder eindtoets?

Ik ben toch té gek!

Ik ben toch té gek!
Arja Kerpel Wat is normaal gedrag, wat is niet normaal? Daar focust de diagnostiek vaak op. Beter is: Geen zoektocht naar een verklaring van het gedrag, maar naar een ontmoeting met het kind.

Speel je Wijs

Speel je Wijs - Woordenschat
Speel je Wijs - woordenschat en spel komen samen in activerende, creatieve en uitdagende opdrachten. In Speel je Wijs staan 200 activiteiten, 100 werkvormen en mooie praatplaten.

Kleefpapier

Kri Kra Krea Kleefpapier
Met dit herbruikbare kleefpapier maak je de mooiste zelfklevende tekeningen of stickers. Plakbandresten? Schuivende papieren? Het is verleden tijd met het kleefpapier van Olifu.

Aktie Bingo

Aktie Bingo
Aktie Bingo is Bingo met plaatjes, voor jonge kinderen. Dat niet alleen: Je kunt Aktie Bingo op verschillende manieren en niveaus spelen. Speel met twaalf kinderen tegelijk!

Externe verwijzingen
Gratis webinar

Op 27 januari 2015 om 20.00 uur geeft Noëlle Pameijer een gratis webinar over de handelingsgerichte aanpak van drukke, dwarse en dromerige kinderen in het onderwijs.

Lots foundation Lot’s Foundation zet zich wereldwijd in om kinderen bewust te maken van kinderrechten en ze te betrekken bij discussies.
Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.