Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl september 2013

Beste onderwijscollega,

In deze nieuwsbrief de artikelen die in september 2013 nieuw op het kennisplatform wij-leren.nl verschenen zijn.

Het zijn stuk voor stuk actuele thema's die deze maand aan de orde komen.

Heeft u op- of aanmerkingen over de nieuwsbrief, laat het ons weten!

Kent u andere onderwijskundig geintereseerden die graag hun kennis op peil houden? Stuur deze nieuwsbrief naar hen door of wijs hen op wij-leren.nl!

Met vriendelijke groeten, de redactie

Rankinglijst Cito scores verwerpelijk

Rankinglijst Cito-scores eindtoets verwerpelijk

Publicatie van de resultaten van de Cito Eindtoets van alle basisscholen op een rankingslijst is verwerpelijk en leidt af van waar het om gaat in het onderwijs.

5 didactische principes van OGO

Werken met de vijf didactische impulsen in een groep 5-6

Dit artikel laat zien hoe je gebruik kunt maken van de vijf didactische impulsen van OGO om tegemoet te komen aan individuele leerbehoeften van kinderen.

Autisme op school

Autisme op school - een passend aanbod binnen passend onderwijs

Het boek Autisme op school biedt handreikingen voor een passend aanbod binnen passend onderwijs. Kinderen met ASS hebben speciale onderwijsbehoeften.

Misdiagnose van hoogbegaafden

Misdiagnose van hoogbegaafden

Verkeerde diagnoses van hoogbegaafden zorgen vaak voor onnodig lijden. Het boek Misdiagnose van hoogbegaafden behandelt veel voorkomende misdiagnoses.

School en ouders

School en ouder, schouder aan schouder

Ouderbetrokkenheid is en blijft een hot item. Hoe werk je aan een goede relatie tussen de school en ouders? Lees hier hoe je ouderbetrokkenheid stimuleert.

Begeleiding hoogbegaafde kinderen

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

In het boek De begeleiding van hoogbegaafde kinderen van James T. Webb e.a. staan diverse suggesties voor het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.

Dyslexie - kenmerken en aanpak

Dyslexie - kenmerken - tips aanpak

Dyslexie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft bij spelling en bij lezen op woordniveau. In dit artikel een samenvattende bespreking.


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.