Nieuwe bijdragen - december 2013

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

In deze nieuwsbrief veel aandacht voor passend onderwijs. Noëlle Pameijer gaat samen met Peter de Vries in op de rol van ouderbetrokkenheid bij Passend onderwijs.

Sandra Koot doet verslag van een praktijkcasus waarin opbrengsgericht en handelingsgericht werken geintegreerd wordt met de aanpak van gedrag middels SWPBS.

Anke de Boer bespreekt de inzet van de klassenassistent bij de integratie van speciale leerlingen. Ook passend onderwijs in het VO komt aan bod in een artikel van Wijnand Gijzen.

Lees nog veel meer in de nieuwsbrief van wij-leren.nl!

Een hartelijke groet en natuurlijk een leerzaam 2014 toegewenst!

De redactie

Hangt een dyslexieverklaring samen met de test? Heeft èlke dyslecticus dyslexie?
Teije de Vos - Het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring in het basis- en voorgezet onderwijs is recent fors gestegen. Maar heeft èlke dyslecticus dyslexie?
Passend onderwijs en gedrag Opbrengstgericht en handelingsgericht werken rondom gedrag: het kan!
Sandra Koot - SWPBS is het enige gedragsmanagementsysteem dat datagestuurd werkt. Er kan opbrengstgericht en handelingsgericht mee gewerkt worden.
Gelukkige kinderen Wat maakt kinderen gelukkig?
Steven Pont - Wat maakt kinderen gelukkig? Dat is de centrale vraag in de opvoeding en veel aandacht van ouders gaat hier naar uit. Het antwoord? Sociale vaardigheid!
Peuters en de kenniseconomie Peuters niet behandelen alsof het al echte leerlingen zijn
Sieneke Goorhuis - Kinderen worden op veel te jonge leeftijd klaargestoomd voor de kenniseconomie. Dat heeft een averechts effect. Peuters ontwikkelen door te spelen.
Ouderbetrokkenheid en passend onderwijs School en ouders: samen sterker dan alleen!
Noëlle Pameijer - Ook in Passend Onderwijs is ouderbetrokkenheid relevant, namelijk bij het versterken van de positie van ouders bij de invulling van de extra ondersteuning voor hun kind.
Inzet klassenassistent binnen passend onderwijs Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen
Anke de Boer - De inzet van klassenassistenten belemmert de integratie van speciale leerlingen in het reguliere basisonderwijs door de uitzonderingspositie die ontstaat.
Bewegingsonderwijs en samenwerkend leren Bewegingsonderwijs: Samenwerkend leren in de praktijk
Maarten Massink - Leren samenwerken is een belangrijk onderwerp in de lessen op school. In dit artikel wordt stilgestaan bij praktische voorbeelden van samenwerkend leren: Hoe doe je dat?
Passend onderwijs VO Passend én opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten!
Wijnand Gijzen - Een bijdrage aan opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs. Passend én opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten!
Bespreking van boeken
Gedragsproblemen in de klas Gedragsproblemen in de klas
Kinderen met gedragsproblemen hebben het moeilijk. En hun leerkrachten ook. Hoe kun je een leerling met een gedragsprobleem of stoornis ondersteunen? Wat werkt, wat juist niet?
Externe verwijzingen
Ik de leraar

Ik, de leraar
Marcel van Herpen schreef een boek over de leraar waarin zijn visie op het leraarschap handen en voeten krijgt. Een boek uit liefde voor het vak van de leraar en uit liefde voor de kinderen.

Congres organiseren Congres of onderwijsdag organiseren
Organiseert u een jaarlijkse onderwijsdag met workshops? De inschrijvingen kunt u eenvoudig online laten verlopen via Lesys.
Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.