Nieuwe bijdragen - november 2013

Beste onderwijscollega,

In deze nieuwsbrief de bijdragen bijdragen van o.a. Peter de Vries en Noëlle Pameijer, Teije de Vos, Harm Klifman en Wijnand Gijzen. Wat is er mis met kleutertoetsen? Kent het gebruik van digitale media ook nadelen? En kunnen we leerlingen terugbrengen tot één getal?

Lees het in de nieuwsbrief van wij-leren.nl!

Een hartelijke groet,

De redactie

 Ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid: een hype?
Peter de Vries en Noëlle Pameijer - Is ouderbetrokkenheid een hype die wel weer overwaait of is het een toekomstvaste ontwikkeling waarbij ouders meer bij het onderwijs betrokken worden?
 Sociogram uitleg en tips Sociogram: inzicht in sociale relaties en tips voor de leerkracht
Arja Kerpel - Hoe zijn de sociale verhoudingen in de klas? Het antwoord daarop vind je door het gebruik van sociometrie en het sociogram. Tips voor de leerkracht.
Digitale media Digitale media en kinderhersenen
Ewald Vervaet
- Manfred Spitzer betoogt ten aanzien van internet, computerspelletjes en computers op school terecht dat digitale media slecht zijn voor de hersenen van kinderen.
Kleutertoetsen In groep 1 en 2 niet toetsen, maar observeren!
Teije de Vos - De bezwaren tegen het toetsen van kleuters (met genormeerde materialen) stapelen zich op. In dit artikel worden enkele aspecten rond toetsen voor jonge kinderen genoemd.
 Hechtingsstoornissen Hechtingsstoornissen - kenmerken - signalering - tips
Arja Kerpel
- Na een introductie in de hechtingstheorie volgt een beschrijving van de drie vormen van onveilige hechting. En last but not least: tips voor de leerkrachten.
 Raad van Toezicht Bestuur en management in raad van toezichtmodel
Harm Klifman
- Veel schoolorganisaties hebben de bestuursstructuur veranderd van een bestuur en algemene directie naar een college van bestuur en een raad van toezicht.
 Opbrengstgericht werken Een leerling is méér dan een getal
Wijnand Gijzen
- Resultaten van leerlingen worden vaak uitgedrukt in getallen. Dat heeft zeker zijn waarde, maar een kind is uniek en dus meer dan wat in getallen te vangen is.
 ICT in kindcentra Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
Job van Velsen
- In deze bijdrage een impressie van de huidige stand van zaken rond ICT en flexibele organisatievormen in brede scholen, integrale kindcentra en sterrenscholen.
 Gedragsproblemen preventie Onderwijs en gedragsproblemen: Prioriteit voor preventie
Kees van Overveld
- Gedragsproblemen en criminaliteit zorgen voor veel overlast. Dit artikel pleit voor herschikking van aandacht en middelen van curatie naar preventie.
Bespreking van boeken
Beelddenken Denken in beelden - Tineke Verdoes
Het is goed om als leerkracht rekening te houden met beelddenkers. Hoe kun je dat doen? Dat lees je in het boek Denken in beelden van Tineke Verdoes.
Geen bodem syndroom Bodemloos bestaan - Geertje van Egmond
Adoptiekinderen kunnen afwijkend sociaal gedrag vertonen als een kind al in de eerste levensfase (bijna) geen affectie, verzorging en voeding heeft gehad.

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.