Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT

Geplaatst op 1 juni 2016

Leerkrachten van groep 3 hebben te maken met grote verschillen in ontluikende en aanvankelijke leesvaardigheid bij kinderen in groep 3. Er moet daarom gezocht worden naar methoden en middelen die helpen onderwijs op maat (differentiatie) te geven zodat alle kinderen profiteren. Differentiatie gaat vaak gepaard met verzwaring van de werkdruk, waardoor voor het optimaal vormgeven van differentiatie de menskracht simpelweg ontbreekt. De beoogde studie wil leerkrachten in groep 3 helpen drie doelen te realiseren: Differentiatie in leesonderwijs bewerkstelligen door (2) benutten van ICT zodat leeskilometers ook door zwakke lezers eenvoudig gerealiseerd kunnen worden en de (3) werkdruk van leerkrachten niet toeneemt. Digitale boeken zijn een veelbelovend middel om die doelen te bereiken en geven ook zwakke lezers de mogelijkheid succeservaring op te doen met verhaaltjes lezen (de Jong & Bus, 2013). De voorgestelde studie test of:

  1. De gunstige resultaten van lezen van digitale boeken (leesvaardigheid, orthografische kennis) in de klassensituatie gerepliceerd kunnen worden.
  2. In het bijzonder als digitale boeken ingezet worden voor zwakke lezers die moeite hebben de tekst van boeken zelfstandig te lezen.
  3. Oplichten van tekst tot betere resultaten leidt dan wanneer de tekst niet oplicht.

Consortium bestaande uit: CBS Groen van Prinstererschool, Koningin Wilhelminaschool, Johannes Calvijnschool, L. van Dalen (Driestar Educatief), drs. P. van Nieuwkoop (Driestar Educatief), dr. M.T. de Jong (Universiteit Leiden), prof. dr. A.G. Bus (Universiteit Leiden).

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-15-502
Titel onderzoeksproject:  Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Looptijd:01-06-2015 tot 30-09-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. M.T. de Jong Universiteit Leiden jongtm@fsw.leidenuniv.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
redactie
Effect van leesmethodes op leesvaardigheid
Welk effect hebben leesmethodes?
Onderwijsachterstanden en leervertraging door corona
Onderwijsachterstand of leervertraging? Welke term gebruik je wanneer?
Effect modelleren leesstrategie hardop denken volwassenen
Hardop denken: goede strategie voor volwassen leerders?
Leren van scripts lees en schrijfonderwijs leerlingen laaggeletterd
Is het leren van verschillende scripts zwaar voor laaggeletterden?
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Didactische aanpak zwakke lezers in het basisonderwijs
Wat is de beste didactische aanpak voor zwakke lezers?
Spellingontwikkeling leerlingen groep drie open lettergrepen
Wanneer kun je het beste open lettergrepen lezen in groep 3?
Kleuters combinatieklas gezamenlijke instructie
Kleuters in een combinatieklas: gezamenlijke instructie of apart?
Leesbevordering en interventies leesplezier mbo studenten
Hoe krijg je mbo-studenten aan het lezen?
Welke methoden voor leesbevordering zijn effectief? 12-16 jaar
Hoe bevorder je lezen effectief onder jongeren?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Leesprestaties groep 6 po 2016
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]differentiatie
ICT in het onderwijs
technisch lezen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest