Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT

Geplaatst op 1 juni 2016

Leerkrachten van groep 3 hebben te maken met grote verschillen in ontluikende en aanvankelijke leesvaardigheid bij kinderen in groep 3. Er moet daarom gezocht worden naar methoden en middelen die helpen onderwijs op maat (differentiatie) te geven zodat alle kinderen profiteren. Differentiatie gaat vaak gepaard met verzwaring van de werkdruk, waardoor voor het optimaal vormgeven van differentiatie de menskracht simpelweg ontbreekt. De beoogde studie wil leerkrachten in groep 3 helpen drie doelen te realiseren: Differentiatie in leesonderwijs bewerkstelligen door (2) benutten van ICT zodat leeskilometers ook door zwakke lezers eenvoudig gerealiseerd kunnen worden en de (3) werkdruk van leerkrachten niet toeneemt. Digitale boeken zijn een veelbelovend middel om die doelen te bereiken en geven ook zwakke lezers de mogelijkheid succeservaring op te doen met verhaaltjes lezen (de Jong & Bus, 2013). De voorgestelde studie test of:

  1. De gunstige resultaten van lezen van digitale boeken (leesvaardigheid, orthografische kennis) in de klassensituatie gerepliceerd kunnen worden.
  2. In het bijzonder als digitale boeken ingezet worden voor zwakke lezers die moeite hebben de tekst van boeken zelfstandig te lezen.
  3. Oplichten van tekst tot betere resultaten leidt dan wanneer de tekst niet oplicht.

Consortium bestaande uit: CBS Groen van Prinstererschool, Koningin Wilhelminaschool, Johannes Calvijnschool, L. van Dalen (Driestar Educatief), drs. P. van Nieuwkoop (Driestar Educatief), dr. M.T. de Jong (Universiteit Leiden), prof. dr. A.G. Bus (Universiteit Leiden).

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-15-502
Titel onderzoeksproject:  Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Looptijd:01-06-2015 tot 30-09-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. M.T. de Jong Universiteit Leiden jongtm@fsw.leidenuniv.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Invloed zelf kiezen op motivatie vo bovenbouw
Zelf kiezen van het instructieniveau: welke invloed heeft dat?
Digitaal of schriftelijk toetsen
Digitaal of schriftelijk toetsen: maakt het uit?
Effect tutorlezen op technische leesvaardigheid
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
Versnellers op het mbo
Versnellen op het mbo: hoe organiseer je dat?
Effect vrij lezen op leerklimaat mbo
Vrij lezen: welk effect heeft dat op het leerklimaat?
Interventies die technische leesontwikkeling stimuleren
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?
Rekening houden met verschillen tussen mbo-studenten
Hoe houd je rekening met verschillen tussen mbo-studenten?
Kunnen robots instructie geven?
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?
Passend leesonderwijs groep drie
Goede lezers: hoe hou je hen gemotiveerd?
Leesonderwijs voor zwakke lezers
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Leesprestaties groep 6 po 2016
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Digitale leeskilometers groep 3Inschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.