Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling

Geplaatst op 1 juni 2016

Historisch bezien tendeert duurzaamheidsonderwijs naar een integrale benadering van inhouden, leeromgeving en pedagogisch-didactische aanpak. De implementatie van duurzaamheid in het onderwijs is daarom ingrijpend van aard. Het is meer dan curriculumuitbreiding of het invoeren van nieuwe vormen van didactiek. Ook de omgeving waarbinnen leerlingen/studenten en medewerkers werken en leren en de competenties van opleiders zijn van groot belang om duurzaamheid effectief te implementeren.
Recente studies beschrijven deze nieuwe pedagogische perspectieven en andere manieren van leren zoals social learning. Hiervan is Education for Sustainable Development een uitwerking (Wals, 2007; 2012; Tilbury, 2011). Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat de ‘discourse-practice gap’ nog steeds actueel is (Stevensons, 1987; Eilam & Trop, 2011; Van Poeck, 2013).

Sinds 2011 werken AOC Clusius College, AOC De Groene Welle en AOC Lentiz, Stoas Vilentum Hogeschool en de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS) van WUR samen in een WURKS-onderzoek naar leeromgevingen voor het realiseren van onderwijsdoelen. Het gaat hierbij om een integrale benadering van buitenschoolse en binnenschoolse onderwijsactiviteiten. Het betreft in dit project geïntegreerde vakinhoudelijke en op duurzame ontwikkeling gerichte leeropbrengsten. We spreken in dit verband daarom ook wel van hybride leeromgevingen (Zitter & Hoeve, 2012).

Tegen deze achtergrond van kansen en bedreigingen draagt dit praktijkgerichte onderzoek bij aan de implementatie van Leren voor Duurzame Ontwikkeling door op basis van onderzoek samen met scholen (varianten van) doeltreffend onderwijs te schetsen en hierbij een operationeel kader te ontwikkelen en te evalueren. Hierbij gaan (ontwikkeling van) wetenschappelijk inzicht en (ontwikkeling van) onderwijspraktijk(kennis) hand in hand.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-585
Titel onderzoeksproject:  Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling
Looptijd:01-10-2014 tot 01-10-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. S.J.M. Frijters STOAS Wageningen Vilentum Hogeschool s.frijters@stoasvilentum.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

Congres
Bewegend leren
Bewegend leren
Integreer beweging in je dagelijkse lessen
Medilex Onderwijs 
Hybride leeromgeving (1): kernelementen en rolverdeling
Hybride leeromgeving (1): over de grens tussen werk en school
Rens Gresnigt


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

droedelen en het effect op de luistervaardigheid
Heeft droedelen een positief effect op de luistervaardigheid?
leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Interventies ter bevordering van sociale vaardigheden en ef volwassenen
Wat is helpend ter bevordering van sociale vaardigheden en executieve functies van volwassenen?
Competenties van werkbegeleiders in hybride leeromgevingen mbo
Welke competenties zijn nodig voor begeleiders in hybride leeromgevingen?
Effect van inrichting van schoolgebouw
Wat is het effect van de inrichting van schoolgebouwen?
Invloed gebruik digitale media op taakgerichtheid en luisterhouding
Wat doen digitale middelen met de aandacht en concentratie?
Effect van vakinhoudelijke aankleding van mbo-klaslokaal
Een mbo-lokaal vakinhoudelijk aankleden: wat is het effect?
Effect combinatieklas op leerprestaties en leerkracht
De combinatieklas: wat doet die met de leerprestaties en leerkracht?
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Leeromgeving
Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling
Beleidsafwegingen
Beleidsafwegingen bij het ontwerp van onderwijssystemen
Resultaten arbeidsmarkt
Educatieve systemen, vaardigheden en resultaten op de arbeidsmarkt
Schoolkenmerken cognitieve prestatie
Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie
[extra-breed-algemeen-kolom2]leeromgeving

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest