Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling

Geplaatst op 1 juni 2016

Historisch bezien tendeert duurzaamheidsonderwijs naar een integrale benadering van inhouden, leeromgeving en pedagogisch-didactische aanpak. De implementatie van duurzaamheid in het onderwijs is daarom ingrijpend van aard. Het is meer dan curriculumuitbreiding of het invoeren van nieuwe vormen van didactiek. Ook de omgeving waarbinnen leerlingen/studenten en medewerkers werken en leren en de competenties van opleiders zijn van groot belang om duurzaamheid effectief te implementeren.
Recente studies beschrijven deze nieuwe pedagogische perspectieven en andere manieren van leren zoals social learning. Hiervan is Education for Sustainable Development een uitwerking (Wals, 2007; 2012; Tilbury, 2011). Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat de ‘discourse-practice gap’ nog steeds actueel is (Stevensons, 1987; Eilam & Trop, 2011; Van Poeck, 2013).

Sinds 2011 werken AOC Clusius College, AOC De Groene Welle en AOC Lentiz, Stoas Vilentum Hogeschool en de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS) van WUR samen in een WURKS-onderzoek naar leeromgevingen voor het realiseren van onderwijsdoelen. Het gaat hierbij om een integrale benadering van buitenschoolse en binnenschoolse onderwijsactiviteiten. Het betreft in dit project geïntegreerde vakinhoudelijke en op duurzame ontwikkeling gerichte leeropbrengsten. We spreken in dit verband daarom ook wel van hybride leeromgevingen (Zitter & Hoeve, 2012).

Tegen deze achtergrond van kansen en bedreigingen draagt dit praktijkgerichte onderzoek bij aan de implementatie van Leren voor Duurzame Ontwikkeling door op basis van onderzoek samen met scholen (varianten van) doeltreffend onderwijs te schetsen en hierbij een operationeel kader te ontwikkelen en te evalueren. Hierbij gaan (ontwikkeling van) wetenschappelijk inzicht en (ontwikkeling van) onderwijspraktijk(kennis) hand in hand.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-585
Titel onderzoeksproject:  Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling
Looptijd:01-10-2014 tot 01-10-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. S.J.M. Frijters STOAS Wageningen Vilentum Hogeschool s.frijters@stoasvilentum.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Participeren in een leernetwerk draagt bij - verpleegkunde
Participeren in een leernetwerk: goed voor ontwkkeling van praktijkbegeleiders?
Tablet in het onderwijs
Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Leeromgeving
Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling
Beleidsafwegingen
Beleidsafwegingen bij het ontwerp van onderwijssystemen
Resultaten arbeidsmarkt
Educatieve systemen, vaardigheden en resultaten op de arbeidsmarkt
Schoolkenmerken cognitieve prestatie
Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie
ICT-vroege geletterdheid
Kenmerken van ICT-rijke leeromgevingen voor vroege geletterdheid
Vroege ontwikkeling geletterdheid
Integreren van ICT-rijke leeromgevingen voor de vroege ontwikkeling van geletterdheid door leerkrachten
Integreren in klassenpraktijk
Ondersteuning voor docenten om ICT te integreren in hun klassenpraktijk
Motivatie onderbouw vo
Motivatie en zelfregulering in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
 Onderwijs en leren
De invloed van het onderwijzen van leraren en het leren van leerlingen
[extra-breed-algemeen-kolom2]
LeeromgevingInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.