Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?

Geplaatst op 1 juni 2016

Dit project onderzoekt door middel van een meta-analyse van eerder uitgevoerde onderzoeken welke interventies hebben aangetoond effectieve voor kinderen met leesproblemen en dyslexie te zijn. Er zal een multilevel benadering gebruikt worden met de mogelijkheid van opname van meerdere effectgrootten van hetzelfde onderzoek. Om de variantie te kunnen inschatten binnen en tussen de eerdere onderzoeken zal een model met drie niveaus zal worden opgesteld met het laagste niveau voor de onderwerpen, het middelste niveau voor de vergelijking binnen de onderzoeken en het hoogste niveau voor de vergelijking tussen de onderzoeken. Uitgaand van afzonderlijke modellen zullen die variabelen die significante verschillen in het effect voorspellen worden gecombineerd tot een definitief model. Het project zal niet alleen een wetenschappelijk rapport opleveren, maar zal ook bijdragen aan de verbetering van interventies bij kinderen met leesproblemen en dyslexie in het onderwijs en de klinische praktijk.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-12-242
Titel onderzoeksproject:  Intervention for reading problems and dyslexia: What works?
Looptijd:01-06-2013 tot 31-07-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. L.T.W. Verhoeven Radboud Universiteit Nijmegen, Expertisecentrum Nederlands l.verhoeven@pwo.ru.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mw. M. van Druenen MSc    
Drs. F. Scheltinga    
Dr. H.T. Strating-Keurentjes    

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Dyslexie of leesprobleem?  Tjipcast 025
Dyslexie of leesprobleem? Tjipcast 025
redactie
Fixatie disparatie veroorzaker leesproblemen
Veroorzaakt fixatie disparatie leesproblemen?
Effect tutorlezen op technische leesvaardigheid
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
Ondersteuning voor mbo studenten met dyslexie
Mbo-studenten met dyslexie: welke ondersteuning helpt?
Effect vrij lezen op leerklimaat mbo
Vrij lezen: welk effect heeft dat op het leerklimaat?
Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Interventies die technische leesontwikkeling stimuleren
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?
Passend leesonderwijs groep drie
Goede lezers: hoe hou je hen gemotiveerd?
Leesonderwijs voor zwakke lezers
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?
Effectieve methoden voor leesbevordering BO
Hoe bevorder je lezen?
Verrijking voor lezende kleuters
Lezende kleuters: hoe help je hen verder?
Leesprestaties groep 6 po 2016
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Vliegwielen begrijpend lezen po
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Interventies dyslexieInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.