Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?

Geplaatst op 1 juni 2016

Dit project onderzoekt door middel van een meta-analyse van eerder uitgevoerde onderzoeken welke interventies hebben aangetoond effectieve voor kinderen met leesproblemen en dyslexie te zijn. Er zal een multilevel benadering gebruikt worden met de mogelijkheid van opname van meerdere effectgrootten van hetzelfde onderzoek. Om de variantie te kunnen inschatten binnen en tussen de eerdere onderzoeken zal een model met drie niveaus zal worden opgesteld met het laagste niveau voor de onderwerpen, het middelste niveau voor de vergelijking binnen de onderzoeken en het hoogste niveau voor de vergelijking tussen de onderzoeken. Uitgaand van afzonderlijke modellen zullen die variabelen die significante verschillen in het effect voorspellen worden gecombineerd tot een definitief model. Het project zal niet alleen een wetenschappelijk rapport opleveren, maar zal ook bijdragen aan de verbetering van interventies bij kinderen met leesproblemen en dyslexie in het onderwijs en de klinische praktijk.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-12-242
Titel onderzoeksproject:  Intervention for reading problems and dyslexia: What works?
Looptijd:01-06-2013 tot 31-07-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. L.T.W. Verhoeven Radboud Universiteit Nijmegen, Expertisecentrum Nederlands l.verhoeven@pwo.ru.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mw. M. van Druenen MSc    
Drs. F. Scheltinga    
Dr. H.T. Strating-Keurentjes    

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Gerelateerd

Handschrift- en leesproblemen
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?
Fonemisch bewustzijn
Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
Voorwaarden voor begrijpend lezen
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieën in het vmbo?
Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3
Aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2: zinvol!
Leerprincipes leren lezen en spellen
Welke leerprincipes zijn nodig voor lezen en spellen in groep 3?
Leesprestaties verhogen door modeling en leesstrategieën
Gaan leesprestaties omhoog door modeling en leesstrategie-onderwijs?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Relatie lezen en spelling in groep 5
Hoe kan lezen in groep 5 effectief worden verbeterd?
leren lezen zonder lesmethode
Ontwikkelingsgericht onderwijs: kun je leren lezen zonder lesmethode?
Tekstbegrip en leerprestaties vmbo-lln
Welke relatie is er tussen (tekst)begrip en leerprestaties?
relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3
Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?
Leesprestaties groep 6 po 2016
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Vliegwielen begrijpend lezen po
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Leesvaardigheid zaakvakken
Verbetering leesvaardigheid voor zaakvakken
Begrijpend lezen po
Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs
Woordenschat leesbegrip
Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen
Mentale voorstellingen
Leren lezen met mentale voorstellingen
Beginnende geletterdheid
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Interventies dyslexieInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.