Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele kennis van leraren

Geplaatst op 1 juni 2016

Totale aandachtsgebied:

Dit aandachtsgebied bestaat uit drie deelstudies waarin de ontwikkeling van kennis, identiteit en het gedrag van docenten gedurende de loopbaan worden onderzocht. Drie jaar lang zullen docenten uit verschillende ervaringsniveaus (1-3 jaar, 8-10 jaar, en meer dan 20 jaar) gevolgd worden. Aan de hand van de dynamische systeem theorie zullen de kennis, identiteit, en het gedrag onderzocht worden. Daarbij zal telkens de ontwikkeling op twee aan elkaar gerelateerde tijdsniveaus gemeten worden: de ontwikkeling op een moment-tot-moment (dagelijks) niveau en ontwikkeling op een lange termijn (jaarlijks)niveau. De insteek van het aandachtsgebied is een koppeling tussen de drie deelprojecten om zo de ontwikkeling van expertise op alle drie de gebieden tijdens de loopbaan van de docent weer te kunnen geven. Tevens wordt de ontwikkeling van de expertise (kennis, identiteit en gedrag) van docenten op interpersoonlijk vlak gekoppeld aan persoonlijke kenmerken, arbeidssatisfactie en eventuele burn-out van docenten.

Deelproject Kennis:

Dit deelproject richt zich op de ontwikkeling van de interpersoonlijke kennis van docenten op het gebied van docent-leerling relaties. We kijken hierbij zowel naar de kennis die docenten hebben over 1-op-1 relaties met leerlingen die zij daadwerkelijk lesgeven als naar algemene kennis rondom docent-leerling relaties. Kennis over 1-op 1 relaties wordt gemeten met behulp van de relationele schema theorie (Baldwin). De aanname in deze theorie is dat in interacties met anderen een relationeel schema geactiveerd wordt bestaande uit een zelfbeeld, een anderbeeld en een script (verwachtte sequentie van gebeurtenissen of handelingen in interacties met deze specifieke persoon). Meer algemene kennis van docenten over docent-leerling relaties wordt gemeten aan de hand van theorie omtrent professional vision en noticing. Centraal staat de vraag hoe de relational schemas die geactiveerd worden in interacties met specifieke leerlingen zich verhouden tot (de ontwikkeling van) meer algemeen cognitieve vaardigheden zoals het kunnen overzien van onbekende klassensituaties. Bekeken wordt ook hoe de ontwikkeling van interpersoonlijk samenhangt met de andere twee componenten van interpersoonlijke expertise (vertoond gedrag en professionele identiteit) en met de perceptie die leerlingen hebben van de interpersoonlijke docent-leerling relatie.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-07-362
Titel onderzoeksproject:  Development of teacher knowledge throughout the professional career: an interpersonal perspective
Looptijd:01-09-2009 tot 30-11-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. J.W.F. van Tartwijk Universiteit Utrecht j.vantartwijk@uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. L.C.A. Claessens Universiteit Utrecht L.C.A.Claessens@uu.nl

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Gerelateerd onderzoek

Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Differentiatie handelingsrepertoire
Maatwerk door differentiatie handelingsrepertoire docenten
Opleiden in de school
Effecten van het opleiden in de school
Interactieve wiskundelessen
Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Selectie aan poort lerarenopleidingen
Selectie aan de poort bij lerarenopleidingen
Kennis leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele kennis van leraren
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Kennis leraren popInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.