Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele identiteit van leraren

Geplaatst op 1 juni 2016

Dit aandachtsgebied bestaat uit drie deelstudies waarin de ontwikkeling van kennis, identiteit en het gedrag van docenten gedurende de loopbaan worden onderzocht. Drie jaar lang zullen docenten uit verschillende ervaringsniveaus (1-3 jaar, 8-10 jaar, en meer dan 20 jaar) gevolgd worden. Aan de hand van de dynamische systeem theorie zullen de kennis, identiteit, en het gedrag onderzocht worden. Daarbij zal telkens de ontwikkeling op twee aan elkaar gerelateerde tijdsniveaus gemeten worden: de ontwikkeling op een moment-tot-moment (dagelijks) niveau en ontwikkeling op een lange termijn (jaarlijks)niveau. De insteek van het aandachtsgebied is een koppeling tussen de drie deelprojecten om zo de ontwikkeling van expertise op alle drie de gebieden tijdens de loopbaan van de docent weer te kunnen geven. Tevens wordt de ontwikkeling van de expertise (kennis, identiteit en gedrag) van docenten op inter-persoonlijk vlak gekoppeld aan persoonlijke kenmerken, arbeidssatisfactie en eventuele burnout van docenten.

Dit deelproject richt zich op de ontwikkeling van de professionele identiteit van docenten gedurende de beroepsloopbaan. Professionele identiteit wordt, naast het gedrag en de kennis van docenten, beschouwd als een essentieel onderdeel in de expertise ontwikkeling van goede docenten. Identiteit wordt in dit onderzoek onderzocht binnen de kaders van de dynamische systeem theorie (Granic & Hollenstein, 2003) en derhalve opgevat als een systeem van continue verandering dat wordt gemeten op twee tijdsschalen, micro en macro. Bij het micro-aspect gaat het dan om de eerste inschatting en (affectieve) waardering van een specifieke gebeurtenis in een les. Het macro-aspect richt zich op de identiteitsontwikkeling van docenten waarbij de discrepantie tussen de actuele en gewenste identiteit leidraad is. De professionele identiteit wordt longitudinaal onderzocht, waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van diepte interviews als van semi-gestructureerde vragenlijsten. In de analysefase zullen er onder meer portretten van de docenten worden geconstrueerd om op die wijze inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling en complexiteit van het interpersoonlijke aspect van het docentschap.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-07-361
Titel onderzoeksproject:  Development of teacher professional identity throughout the professional career: an interpersonal perspective
Looptijd:01-09-2009 tot 31-08-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. P.J. den Brok Technische Universiteit Eindhoven p.j.d.brok@tue.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. A.C. van der Want Technische Universiteit Eindhoven a.v.d.want@tue.nl

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest