Individueel maatwerk in voortgezet onderwijs (MEGAband)

Geplaatst op 1 juni 2016

Vanuit haar visie ziet de Academische Opleidingsschool BC Broekhin Roermond het als kerntaak zich als kansenschool te profileren. Onze visie rust op de pijlers ‘excelleren’, ‘kansen bieden door differentiëren’ en ‘onderzoeken’. We ambiëren een school waar leerlingen én docenten hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Deze visie vraagt een culturele en structurele onderwijskundige verandering.
Nu is het onderwijs overwegend consumptief, docent- en curriculumgestuurd in klassen- en roosterverband. Hierbinnen differentiëren docenten divergent dan wel convergent, afhankelijk van de groep. Een meer fundamentele verandering naar proactief, persoonlijk leren is nodig om onze ambitie te realiseren. De professionaliteit van docenten komt hierbij beter tot zijn recht. De leerling leert onder toeziend oog van mentor en ouders, duurzaam zijn eigen kennis, vaardigheden en attitude inschatten en daarop afgestemde keuzes te maken, zowel situationeel als transformationeel. Zo ontstaan adolescenten die autonoom hun ontwikkeling kunnen voortzetten in een voortdurend veranderende maatschappij.
Om deze verandering duurzaam door te voeren is een academisch gefundeerde effectmeting essentieel. Vanuit deze overtuiging werken de VO-scholen BC Broekhin en Connect College samen met de Universiteit Maastricht, een reeds eerder succesvol gebleken consortium.
De interventie start in 4-havo waar in het rooster een substantiële open ruimte wordt gecreëerd: de ‘MEGAband’. Daarbinnen bieden docenten een diversiteit aan cognitieve én non-cognitieve activiteiten. Hiermee kan iedere leerling zijn eigen leerroute bouwen en zo sterker starten in het eindexamenjaar, zowel wat betreft vakinhoud als persoonlijkheid. Uitkomsten van de bijbehorende effectmeting geven het fundament voor opschaling van deze cultuur- en structuurverandering en ontwikkeling richting persoonlijk leren.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-503
Titel onderzoeksproject:  Effectmeting MEGAband BC Broekhin: Maatwerk voedt talent op een stevig fundament.
Looptijd:01-06-2014 tot 30-09-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. M.C. van de Bovenkamp-Janssen BC Broekhin Roermond mvandebovenkamp@broekhin.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
dr. T. Schils Maastricht University t.schils@maastrichtuniversity.nl
T. Lenders Academische Opleidingsschool Limburg tlenders@AOSL.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Marco de Witte over de essentie van veranderen in organisaties
Marco de Witte over de essentie van veranderen in organisaties
redactie
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
redactie
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
redactie
Hoe kun je als professional regie nemen over innovatie? Tjipcast 037
Hoe kun je als professional regie nemen over innovatie? Tjipcast 037
redactie
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
redactie
Wat is professionaliteit? Tjipcast 015
Wat is professionaliteit? Tjipcast 015
redactie
Grote innovatie in kleine stappen. Tjipcast 029
Grote innovatie in kleine stappen. Tjipcast 029
redactie
Hoe maak je van kleine stappen een grotere innovatie beweging?
Hoe maak je van kleine stappen een grotere innovatie beweging?
redactie
Hoe ontwerp je een goed leertraject? Tjipcast 013
Hoe ontwerp je een goed leertraject? Tjipcast 013
redactie
Hoeveel eigenaarschap kunnen professionals aan? Tjipcast 0012
Hoeveel eigenaarschap kunnen professionals aan? Tjipcast 0012
redactie
Onderwijsachterstanden en leervertraging door corona
Onderwijsachterstand of leervertraging? Welke term gebruik je wanneer?
Competenties van werkbegeleiders in hybride leeromgevingen mbo
Welke competenties zijn nodig voor begeleiders in hybride leeromgevingen?
Effectieve aanpak zwakke basisscholen
Hoe help je zwakke basisscholen verder?
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Kleuters combinatieklas gezamenlijke instructie
Kleuters in een combinatieklas: gezamenlijke instructie of apart?
Bevorderen van duurzaam afvalgedrag leerlingen
Hoe bevorder je duurzaam afvalgedrag van leerlingen?
Stimulansen voor het effectief kennisdelen in professionele netwerken
Hoe stimuleer je actief kennisdeling?
Stage en zelfsturend leren, mbo
Hoe kan tijdens de stage zelfsturend leren bij mbo-studenten worden bevorderd, zodat het leerrendement wordt vergroot?
Determinanten van interactieve feedback tijdens co-teaching
Hoe kun je als leraar effectief van elkaar leren?
Innovaties schoolbreed invoeren in vo
Hoe voer je innovaties schoolbreed in?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Techniek en vakmanschap
Differentiatie binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
[extra-breed-algemeen-kolom2]differentiatie
teamleren
verantwoordelijkheid

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest