Individueel maatwerk in voortgezet onderwijs (MEGAband)

Geplaatst op 1 juni 2016

Vanuit haar visie ziet de Academische Opleidingsschool BC Broekhin Roermond het als kerntaak zich als kansenschool te profileren. Onze visie rust op de pijlers ‘excelleren’, ‘kansen bieden door differentiëren’ en ‘onderzoeken’. We ambiëren een school waar leerlingen én docenten hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Deze visie vraagt een culturele en structurele onderwijskundige verandering.
Nu is het onderwijs overwegend consumptief, docent- en curriculumgestuurd in klassen- en roosterverband. Hierbinnen differentiëren docenten divergent dan wel convergent, afhankelijk van de groep. Een meer fundamentele verandering naar proactief, persoonlijk leren is nodig om onze ambitie te realiseren. De professionaliteit van docenten komt hierbij beter tot zijn recht. De leerling leert onder toeziend oog van mentor en ouders, duurzaam zijn eigen kennis, vaardigheden en attitude inschatten en daarop afgestemde keuzes te maken, zowel situationeel als transformationeel. Zo ontstaan adolescenten die autonoom hun ontwikkeling kunnen voortzetten in een voortdurend veranderende maatschappij.
Om deze verandering duurzaam door te voeren is een academisch gefundeerde effectmeting essentieel. Vanuit deze overtuiging werken de VO-scholen BC Broekhin en Connect College samen met de Universiteit Maastricht, een reeds eerder succesvol gebleken consortium.
De interventie start in 4-havo waar in het rooster een substantiële open ruimte wordt gecreëerd: de ‘MEGAband’. Daarbinnen bieden docenten een diversiteit aan cognitieve én non-cognitieve activiteiten. Hiermee kan iedere leerling zijn eigen leerroute bouwen en zo sterker starten in het eindexamenjaar, zowel wat betreft vakinhoud als persoonlijkheid. Uitkomsten van de bijbehorende effectmeting geven het fundament voor opschaling van deze cultuur- en structuurverandering en ontwikkeling richting persoonlijk leren.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-503
Titel onderzoeksproject:  Effectmeting MEGAband BC Broekhin: Maatwerk voedt talent op een stevig fundament.
Looptijd:01-06-2014 tot 30-09-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. M.C. van de Bovenkamp-Janssen BC Broekhin Roermond mvandebovenkamp@broekhin.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
dr. T. Schils Maastricht University t.schils@maastrichtuniversity.nl
T. Lenders Academische Opleidingsschool Limburg tlenders@AOSL.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Wat is professionaliteit? Tjipcast 015
Wat is professionaliteit? Tjipcast 015
redactie
Marco de Witte over de essentie van veranderen in organisaties
Marco de Witte over de essentie van veranderen in organisaties
redactie
Grote innovatie in kleine stappen. Tjipcast 029
Grote innovatie in kleine stappen. Tjipcast 029
redactie
Hoe maak je van kleine stappen een grotere innovatie beweging?
Hoe maak je van kleine stappen een grotere innovatie beweging?
redactie
Hoe ontwerp je een goed leertraject? Tjipcast 013
Hoe ontwerp je een goed leertraject? Tjipcast 013
redactie
Hoeveel eigenaarschap kunnen professionals aan? Tjipcast 0012
Hoeveel eigenaarschap kunnen professionals aan? Tjipcast 0012
redactie
Leren en opleiden aantrekkelijk maken: Tjipcast 001
Leren en opleiden aantrekkelijk maken: Tjipcast 001
redactie
Bevordering van professionele ontwikkeling bij collega-docenten
Hebben teacher leaders effect?
Kenmerken leeromgeving en studiesucces mbo studenten
Wat bevordert studiesucces van mbo-studenten als zij een vervolgstudie doen?
Mbo studenten begeleiden naar succesvol zelfsturend leren
Hoe zorg je dat een mbo-student zichzelf succesvol aanstuurt?
Uitvalrisico op mbo verlagen
Hoe verklein je uitvalrisico van werkende volwassenen op mbo?
Kenniswerkplaatsen bijdrage aan professionele school
Wat voegen kenniswerkplaatsen toe aan schoolontwikkeling?
Invloed zelf kiezen op motivatie vo bovenbouw
Zelf kiezen van het instructieniveau: welke invloed heeft dat?
Leeropbrengsten van non-formeel en informeel leren
Hoe zijn leeropbrengsten zichtbaar te maken?
Feedback om docenten te motiveren
Hoe kan feedback docenten motiveren om te professionaliseren?
Effect tutorlezen op technische leesvaardigheid
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
Invloed wisselende leerkrachten op jonge kind
Wisselende leerkrachten op één dag: heeft dat invloed op het welbevinden?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Techniek en vakmanschap
Differentiatie binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Individueel maatwerk vo MEGAbandInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.