Individueel maatwerk in voortgezet onderwijs (MEGAband)

Geplaatst op 1 juni 2016

Vanuit haar visie ziet de Academische Opleidingsschool BC Broekhin Roermond het als kerntaak zich als kansenschool te profileren. Onze visie rust op de pijlers ‘excelleren’, ‘kansen bieden door differentiëren’ en ‘onderzoeken’. We ambiëren een school waar leerlingen én docenten hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Deze visie vraagt een culturele en structurele onderwijskundige verandering.
Nu is het onderwijs overwegend consumptief, docent- en curriculumgestuurd in klassen- en roosterverband. Hierbinnen differentiëren docenten divergent dan wel convergent, afhankelijk van de groep. Een meer fundamentele verandering naar proactief, persoonlijk leren is nodig om onze ambitie te realiseren. De professionaliteit van docenten komt hierbij beter tot zijn recht. De leerling leert onder toeziend oog van mentor en ouders, duurzaam zijn eigen kennis, vaardigheden en attitude inschatten en daarop afgestemde keuzes te maken, zowel situationeel als transformationeel. Zo ontstaan adolescenten die autonoom hun ontwikkeling kunnen voortzetten in een voortdurend veranderende maatschappij.
Om deze verandering duurzaam door te voeren is een academisch gefundeerde effectmeting essentieel. Vanuit deze overtuiging werken de VO-scholen BC Broekhin en Connect College samen met de Universiteit Maastricht, een reeds eerder succesvol gebleken consortium.
De interventie start in 4-havo waar in het rooster een substantiële open ruimte wordt gecreëerd: de ‘MEGAband’. Daarbinnen bieden docenten een diversiteit aan cognitieve én non-cognitieve activiteiten. Hiermee kan iedere leerling zijn eigen leerroute bouwen en zo sterker starten in het eindexamenjaar, zowel wat betreft vakinhoud als persoonlijkheid. Uitkomsten van de bijbehorende effectmeting geven het fundament voor opschaling van deze cultuur- en structuurverandering en ontwikkeling richting persoonlijk leren.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-503
Titel onderzoeksproject:  Effectmeting MEGAband BC Broekhin: Maatwerk voedt talent op een stevig fundament.
Looptijd:01-06-2014 tot 30-09-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. M.C. van de Bovenkamp-Janssen BC Broekhin Roermond mvandebovenkamp@broekhin.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
dr. T. Schils Maastricht University t.schils@maastrichtuniversity.nl
T. Lenders Academische Opleidingsschool Limburg tlenders@AOSL.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Differentiatievormen
Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens convergente of divergente differentiatie?
betrokkenheid van leerlingen bij innovatieprocessen
Betrokkenheid van leerlingen bij innovatie vergroot motivatie?
Lerende netwerken
Hoe kan een regionaal netwerk positief bijdragen aan duurzame innovatie en kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs...
Differentiatie in kleine kring onderbouwklas
Werken met een kleine kring in de onderbouwklas
Duobanen
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs?
Rekening houden met verschillen tussen mbo-studenten
Hoe houd je rekening met verschillen tussen mbo-studenten?
Professionele leergemeenschap
Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van diverse actoren binnen het onderwijs?
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid werkt positief?
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid: heeft dat positief effect?
Verschil unitonderwijs en klassikaal onderwijs
Unitonderwijs versus klassikaal onderwijs
Interventies die technische leesontwikkeling stimuleren
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?
Effect tutorlezen op technische leesvaardigheid
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
Invloed wisselende leerkrachten op jonge kind
Wisselende leerkrachten op één dag: heeft dat invloed op het welbevinden?
Versnellers op het mbo
Versnellen op het mbo: hoe organiseer je dat?
Verhindert werkdruk docenten in mbo goed onderwijs?
Verhindert werkdruk van docenten in mbo goed onderwijs?
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Techniek en vakmanschap
Differentiatie binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Differentiatie rekenles mbo
Differentiatie in de rekenles in het mbo
Individueel maatwerk vo MEGAband
Individueel maatwerk in voortgezet onderwijs (MEGAband)
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Omgaan met excellentie po
Omgaan met excellentie in het primair onderwijs
Professionaliseren samenwerken po
Professionaliseren en samenwerken in het primair onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Individueel maatwerk vo MEGAbandInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.