Impactmeting van het leerKRACHT-initiatief

Geplaatst op 1 juni 2016

De Universiteit Utrecht voert (in samenwerking met Oberon) onderzoek uit naar de impact van “leerKRACHT”. Het programma leerKRACHT is een transformatieprogramma voor scholen dat is gericht op het creëren van een cultuur waarin leraren verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele ontwikkeling; zij worden hierbij ondersteund door de schoolleiding. De focus ligt daarbij op het door schoolleiding en docenten gezamenlijk ontwikkelen en doorvoeren van verbeteringen in het lesgeven.
Het programma LeerKRACHT bestaat uit een serie interventies waarin vier processen centraal staan:

  1. Lesobservaties om docenten van elkaar te laten leren en elkaar feedback te geven (‘peer review’)
  2. Gezamenlijke voorbereiding van lessen. Docenten wisselen ervaringen uit en helpen elkaar lessen beter te maken.
  3. Effectieve, korte teammeetings, waarin docenten en schoolleiders leerlingresultaten bespreken en verbeteracties afspreken.
  4. Schoolleiders die sterk aanwezig zijn op de werkvloer en in de les. Schoolleiders die 20% tot 40% van hun tijd aan docenten en de verbetering van onderwijskwaliteit besteden.

In het jaar 2013-2014 wordt een onderzoek naar de effecten van deze aanpak uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken wordt naar de effecten op de waardering van het programma, de cultuur, de instructie en de leerlingresultaten aan de hand van de volgende vragen:

  • Hoe waarderen de leraren, schoolleiders, coaches en bestuurders de invoering en effecten van de leerKRACHT-aanpak op school?
  • Is er sprake van een cultuurverandering in de scholen?
  • Is de kwaliteit van de instructie daadwerkelijk verbeterd?
  • Zijn de leerlingenresultaten verbeterd?

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-13-461
Titel onderzoeksproject:  Impactmeting van het leerKRACHT-initiatief
Looptijd:01-06-2013 tot 30-09-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. J.W.F. van Tartwijk Universiteit Utrecht j.vantartwijk@uu.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest