Formatieve beoordeling van docenten in het verpleegkundig onderwijs op hun competentieontwikkeling

Geplaatst op 1 juni 2016

Studenten in het Verpleegkunde onderwijs moet reflectievaardigheden ontwikkelen om voorbereid te zijn op levenslang leren gedurende hun loopbaan. Om dit ontwikkelingsproces te ondersteunen moeten docenten hun kennis en pedagogisch didactisch repertoire uitbreiden. Een model van het leren van docenten door feedback gedurende een trainingsprogramma werd ontwikkeld en gebruikt als een conceptuele bron. Kennis over reflectievaardigheden, vragen stellen, coachen en feedback geven werd gebruikt om inhoudelijke standaarden te ontwikkelen en valideren (studie 1) en gedragsstandaarden vast te stellen (studie 2) voor docenten en om een trainingsprogramma voor docenten te ontwerpen, ontwikkelen en uit te voeren (studie 3). Feedbackdialogen werden geanalyseerd op vragen, reacties en aanmoedigingen (studie 4) en op feedback van docenten en reflectie van studenten (studie 5). Inhoudelijke standaarden werden vastgesteld in een Delphi studie met 28 experts. Het resultaat van deze studie was een raamwerk van zes taakdomeinen met daarbinnen 15 taken en 91 indicatoren die te samen de kenmerken vormen van waar reflectieonderwijs over zou moeten gaan. Het raamwerk werd ingebracht in een standaardsetting studie waaraan zes Verpleegkunde docententeams deelnamen. Rubrieken werden gebruikt om gedragsbeschrijvingen te ontwikkelen van docentcompetenties op vier beheersingsniveaus. De teams bereikten consensus over het tweede niveau als ‘net voldoende’ niveau van functioneren en besloten een conjunctief beoordelingsmodel te gebruiken voor elk van de dertig competenties die waren beschreven.

Het trainingsprogramma werd uitgevoerd in vijf teams. Het verloop ervan, de waardering door de deelnemende docenten en de effecten werden onderzocht in een quasi experimentele interventiestudie met een voor-/nameting controlegroep design. Het programma combineerde componenten van drie verschillende
trainingsbenaderingen. Ten eerste, componenten als instructie, oefening en feedback zijn kenmerkend voor een training en toepassing benadering. Ten tweede, discussie over de huidige praktijk en reflectie op alternatieven passen in een ontwikkeling en reflectie benadering. Ten derde, aandacht voor informatie en betekenisvolle kennis wijst op een op expertise gebaseerde en op kennisontwikkeling gerichte benadering.

Twee aanvullende specifieke kenmerken waren de authentieke feedbackdialogen tussen de docenten en hun studenten en de video-interactie begeleiding van de docenten door de trainer. De tijd die de deelnemende docenten besteedden aan het programma was gemiddeld 26 uur gedurende 12-15 maanden. Een derde werd besteed aan het bijwonen van bijeenkomsten en tweederde aan het voorbereiden van en reflecteren op begeleidingsgesprekken met studenten en andere activiteiten gedurende perioden van zelfstandig oefenen. De deelnemers waardeerden de kwaliteit van het trainingsprogramma.

Blijkens hun leerverslagen gingen de docenten zich gemiddeld gezien meer richten op de inhoud van studentreflecties en de effecten van hun begeleiding, het uitproberen van dingen en het zoeken van meer informatie, nam hun zelfvertrouwen toe en kregen ze een andere kijk op het begeleiden van reflecteren. De deelnemers gaven aan dat ze hun competenties in het uitvoeren van een aantal specifieke activiteiten gedurende het programma hadden ontwikkeld. Resultaten van analyses van de feedbackdialogen gaven aan dat de docenten zich leerden te richten op denkactiviteiten van studenten en vertrouwd raakten met een
breder repertoire aan vragen, vooral diepgaand redeneren vragen en redeneer prompt (aanmoediging) vragen. Bovendien bevatten hun dialogen meer verschillende sequenties van vraag- en reactiecategorieën en deze sequenties omvatten meer vragen en aanmoedigingen die de potentie hebben om studenten te stimuleren om te elaboreren en te reflecteren.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-06-311
Titel onderzoeksproject:  Effects of formative teacher assessment on teachers' competence development using contextualized standards, training and feedback
Looptijd:01-09-2007 tot 25-10-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. M.F. van der Schaaf Universiteit Utrecht m.f.vanderschaaf@uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. A.M. Dekker-Groen Universiteit Utrecht a.m.dekker@rocmn.nl

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest