Effecten van verschillende beoordelingsbenaderingen op de professionele ontwikkeling van leraren

Geplaatst op 1 juni 2016

Formatieve beoordeling (gericht op het geven van feedback op het functioneren, met als doel leerprocessen en ontwikkeling te stimuleren) wordt gezien als een middel voor de professionele ontwikkeling van docenten. Maar zijn die beoordelingen daarvoor inderdaad effectief? Hoe ontwikkelen docenten zich wanneer ze getraind worden in (deel)vaardigheden, zichzelf beoordelen en/of feedback ontvangen van een persoonlijke coach, collega’s of een expert? Helpt dat docenten hun lespraktijk te verbeteren? Drie universiteiten nemen de effecten van drie formatieve beoordelingsaanpakken onder de loep:

  • Universiteit Utrecht, Onderwijskunde: procedures en training in het geven van feedback, gegeven door een onderzoeker
  • Eindhoven School of Education, Technische Universiteit Eindhoven: Zelfbeoordeling en collegiale feedback
  • Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van Universiteit Leiden: Onderhandelend beoordelen; individuele coaching, intervisie en bewijsbronnen.

Deelnemers zijn docenten van MBO’s voor Verzorging en Verpleegkunde die willen leren hoe ze reflectievaardigheden bij hun studenten (beter) kunnen stimuleren. In totaal doen 10 scholen mee aan het onderzoek.

In elk van de drie bovenstaande deelprojecten is inmiddels in een eerste deelstudie bepaald welke docentcompetenties belangrijk zijn voor het bevorderen van reflectievaardigheden bij studenten op MBO’s voor Verzorging en Verpleegkunde, en hoe deze beoordeeld kunnen worden. Dit is gedaan met behulp van methoden die passen bij de respectievelijke beoordelingsaanpakken, en in nauwe samenspraak met docenten. Het afgelopen cursusjaar is in elk van deze deelprojecten de formatieve beoordelingsaanpak gestart. Er zullen in elk deelproject nog twee deelstudies worden uitgevoerd. Een deelstudie richt zich op hoe de beoordelingsaanpakken vorm krijgen in de praktijk en hoe docenten de aanpakken waarderen. De laatste deelstudie is gericht op de effecten van de boordelingsaanpakken op de competentieontwikkeling van docenten.

In aansluiting op bovengenoemde promotieonderzoeken vindt binnen hetzelfde project ook een postdoconderzoek plaats. In dit project worden de gevonden effecten van de drie afzonderlijk onderzochte formatieve beoordelingsaanpakken vergeleken. Ook worden voorafgaand en na afloop van deelname aan één van de beoordelingsaanpakken de competenties van alle ongeveer 90 deelnemende docenten gemeten. Daartoe is een synthese gemaakt van de criteria en standaarden die in de drie deelprojecten zijn bepaald. Tevens zijn vignetteninterviews ontwikkeld om de competenties van docenten in kaart te brengen. De resultaten van de vignetteninterviews zullen worden gelegd naast beoordelingen van lesopnamen en van feedback op geschreven reflectieverslagen. Verder zullen gegevens worden verzameld over de schoolcontext, over hoe de beoordelingsaanpakken vorm krijgen in de praktijk en hoe docenten de aanpakken waarderen. Aan de hand van deze informatie wordt nagegaan of, en zo ja, welke ontwikkeling docenten doormaken, en welke (combinatie van) ontwerpkenmerken het meest aanbevelenswaardig is.

 

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-06-310
Titel onderzoeksproject:  Effects of different assessment approaches on teachers’ professional development
Looptijd:01-09-2007 tot 25-10-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. N. Verloop Universiteit Leiden verloop@iclon.leidenuniv.nl

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

E-learning cursus
Kennis waar je direct mee aan de slag kunt?
Kennis waar je direct mee aan de slag kunt?
De online cursussen van E-WISE sluiten perfect aan op praktijk. Vraag nu een gratis proefcursus aan!
E-Wise 
Samen mediawijs met MediaMasters (gratis)Professioneel vermogen
Training, teams en netwerken versterken professioneel vermogen leraar
Annemieke Top


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Professionele ontwikkeling

Inschrijven nieuwsbrief


persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest